Jan Potůček kdysi ve své reportáži v Reflexu o České Třebové napsal, že dráha tady naředila intelekt. Jak to podle vás mají Českotřebováci s kulturou?

Česká Třebová je dráhou samozřejmě determinována. Stejně jako je determinována třeba Plzeň nebo Ostrava. Nicméně s Honzou nemůžu souhlasit v tom, že by měli Třebováci naředěný intelekt. Ona determinace se, podle mě, projevuje spíš ve společensko-politickém myšlení lidí, což je zcela v pořádku. S intelektem to nemá nic společného.

A jak to mají Třebováci s kulturou? Žijeme v době, kdy je náš vkus určován především televizí a reklamou. A od nepaměti lidé rádi chodí na „známá jména". Což spolu samozřejmě úzce souvisí.

Třebováci mají kulturu rádi. A hlavně na ni chodí! To je důležité. Divadelní předplatné je téměř vyprodané, počet abonentů Kruhu přátel hudby je, zvlášť ve srovnání s okolními městy, také úctyhodný. Na kino se chodí podobně, jak se chodí v okolních městech. To za Kulturní centrum. Vedle toho je ale třeba také vnímat, jak chodíme například na výstavy do městského muzea, jak navštívené jsou akce městské knihovny, jak úspěšné jsou akce rodinného centra Rosa nebo spolku Lingvia group a dalších. A potom také samozřejmě musíme vidět Modrého trpaslíka. Suma sumárum: Třebováci jsou kulturní lidé a každá skupina si může v našem městě najít „to své".

Ono je vcelku logické, že ti, co zavítají na Pololáníkův festival, asi nepůjdou na punkový koncert a naopak. Ačkoli to také neplatí absolutně. Ať se ale budeme bavit o jakémkoli žánru, o jakékoli umělecké činnosti, vždy platí, že návštěvnicky úspěšnější budou akce, které „natáhnou" na známé jméno z médií. To platí u autorských čtení stejně jako u hudby nebo divadla. Bylo by ale špatné posuzovat kvalitu pořadů podle prodaných lístků!

Druhou věcí potom je, na co Třebováci mohou chodit. Protože samotná nabídka je nějakým způsobem určující. Dojíždět za kulturou někam jinam, do Prahy či jiného města, je pro většinu lidí přece jenom komplikované. Proto musí vyjít z nabídky, která se jim nabízí v jejich městě.

Už jsem se zmínil, že „poskytovatelů" kultury je v našem městě zaplaťpanbůh více. A nabídka je pestrá. Přesto se ji budeme snažit v Kulturním centru ještě o něco rozšířit.

Co nového byste chtěl do kulturního života města vnést a co si naopak zaslouží zachovat a má to v kulturním kalendáři pevné místo?

Nechci nic bourat, naopak. Ale nějaké změny samozřejmě nastanou. Je ale potřeba „před závorku" zdůraznit, že v kultuře se plánuje na měsíce dopředu, respektive na celou sezonu. Proto už naši předplatitelé například vědí, co je v divadelním předplatné v červnu a podobně. A tak se většina změn projeví vlastně až od září.

Změny, které bych chtěl provést, by se daly rozdělit do tří okruhů. První se týkají budov. V budově KC i Malé scény by se mělo začít s drobnými stavebními úpravami. Vytvořil jsem střednědobý plán oprav a investic, do kterého jsem zahrnul, co by bylo třeba řešit. Je tam malování, opravy dlažeb, ale i stavební úpravy, mezi nimi například úprava „rotundy" KC v nový bar. Stávající ale samozřejmě zůstane, bude barem „pomocným" pro velký sál, takže návštěvníci se budou moci občerstvit v obou, respektive bude fungovat v době, kdy bude program na malém sále. Bar by měl být zřízen také v Malé scéně, kde chceme výrazně rozšířit počet akcí pro veřejnost, proto tam bude mít své místo.

Nejen u těchto investičních akcí ale platí, že jsme limitováni rozpočtem města, který zatím schválen není. Proto jsou toto pouze vize, které bych chtěl naplnit, jejich realizace ale závisí na tom, kolik peněz na ně město přidělí. To stejné platí potom i u dalších dvou okruhů změn.

Řekl jsem, že chci „oživit" Malou scénu. Proto od nové sezony právě sem připravujeme druhý cyklus divadelního předplatné, chceme zde pořádat koncerty nejenom klasické hudby, ale také jazzové a jiné, chceme sem na dlouhodobější výstavy instalovat výtvarné umění. To se konečně dostane v mnohem větší míře také do budovy KC. Plán výstav se promění v novém roce asi nejvýrazněji, už jednám i s umělci, kteří by zajistili i výstavy a instalace velmi netradiční (a to nejenom ve výstavní síni, ale vůbec v budově KC).

Co se dramaturgie týká, musím velmi zdůraznit, že stávající pořady, které mají své publikum, budou zachovány tak, jak byly. Jejich návštěvníci se nemusí ničeho bát. Zemětřesení nenastane. Ale nabídka se rozšíří o další tituly tak, abychom získali publikum nové. Zároveň platí, že nechceme konkurovat dalším subjektům, které nabízí zase něco jiného. Chceme s nimi spolupracovat, chceme nabídku sladit, systematizovat. Chceme se s nimi doplňovat.

No a abych naplnil tuto představu, bude se muset proměnit systém fungování KC. Mým cílem je vytvoření skutečného „centra" kultury. Což by se mělo promítnout už jen do takových drobností, jako je podoba webu, kde návštěvník najde nejenom program KC, ale i nabídku ostatních subjektů. Věřím, že pokud nastavíme systém takto, budeme moci sladit nejenom data akcí, abychom nedělali na malém městě v jeden den pět akcí a potom týden nic, ale sladit budeme moci také jejich dramaturgii. To vše s cílem nejpestřejší nabídky pro veřejnost.

S proměnou KC ve skutečné „centrum" by ruku v ruce měla jít změna nastavení spolupráce mezi subjekty, ale také například změna marketingu.

A ještě vzkaz pro milovníky filmů: S platností od 1. ledna 2015 promítáme i pro jednoho jediného diváka!

Mám za to, že mít krásný barák, ve kterém netepe život, je trestuhodné. Kulturní centrum musí žít. Kulturou a lidmi, kteří na ni chodí.

Kulturní akce jsou na dlouho dopředu naplánované, na co konkrétního byste chtěl publikum v roce 2015 pozvat?

Jak jsem řekl, program do konce sezony je více méně hotový, program na novou sezonu pro změnu budeme teprve chystat. A i zde dojde na několik změn ve fungování, rád bych totiž i na tvorbě programu spolupracoval, v tomto případě s odborníky a profesionály. Proto například v dramaturgické radě Pololáníkova festivalu, která stejně jako dramaturgická rada Bennewitzova festivalu nebo KPH nově vzniká, zasednou skuteční profesionálové varhaníci. Program tak budeme stále sestavovat s lidmi, kteří v onom žánru aktivně žijí, kteří sledují nejnovější trendy, kteří se orientují i za hranice ČR.

Nově bychom chtěli do programu zahrnout také HD živé přenosy, momentálně jednáme například s Metropolitní operou v New Yorku, zkusit bychom chtěli i ruský balet, ale uvidíme. I zde jsme limitováni penězi.

Zkoušíme vyjednávat také již divadelní inscenace do nové sezony oslovili jsme například Dejvické divadlo, Divadlo Drak nebo Klicperovo divadlo, pokud bychom se dohodli, mohou se návštěvníci těšit například na Dabing Street, Poslední trik G.F. nebo Kytici.

Konkrétní věci z programu ale v tomto okamžiku skutečně prozradit nemohu, byť bych rád. Přece jenom jsem ve funkci od 1. ledna 2015, a proto je sestavování programu teprve před námi.

Kino je digitalizované, sedačky v Kulturním centru vyměněné, jsou ještě plánovány další úpravy?

No z velkých investic nám zbývá ještě osazení klimatizace na velkém sále KC, osazení divadelní techniky na malém sále KC a výstavba spojovacího „krčku" na Malé scéně. To jsou ale věci, které jsou skutečně ve střednědobém plánu, na ně je potřeba přece jenom řádově mnohem více než na malování. Ale mluvit o nich se zřizovatelem chci a budu. Všichni, kteří zažili jakoukoli vyprodanou akci v KC v letních měsících, vědí, že klimatizace je nezbytná.

Jinak jsem převzal budovy, které jsou vlastně nové, zařízené, moderní a žádné další velké investice, alespoň zatím, před námi tedy nevidím. Ale nikdo z nás nemůže vědět, co přinese příští technický pokrok. A to, že budeme chtít držet krok, to je asi předvídatelné.

Ke kulturnímu životu ve městě přispívají i další instituce, jako je ZUŠ, muzeum a knihovna, ale i spolky či jednotlivci. Jak si s nimi představujete spolupráci?

Mluvil jsem o tom již v jiné souvislosti, jde mi o systémovou změnu. Spolupracovat chci, budu se snažit maximálně všem vyjít vstříc tak, abychom nabídli maximum pro veřejnost. Od ledna, kdy bych rád uspořádal první, by se měly pravidelně konat jakési „porady", lepší slovo mě nenapadá, na kterých budeme všichni mluvit o tom, co a jak.

Podobně se o to pokoušela už před mnoha lety kulturní komise, tehdy ovšem tenhle koncept ztroskotal. Mimo jiné také na neochotě prozrazovat dopředu program. Věřím, že s odstupem těch čtrnácti let se věci posunuly, že, i díky nově nabyté praxi, personálním změnám v jednotlivých institucích, nutnosti více plánovat, díky čerpání dotačních programů, že zkrátka nastala změna která by se v naší spolupráci mohla zúročit a která by měla přinést větší komfort hlavně veřejnosti.

Česká Třebová má pěkná místa, jako jsou park Javorka nebo Hory, ale i mnohá další, třeba i méně obvyklá, nezasloužila by kulturní oživení?

No jednoznačně ano! Konečně KC v Javorce akce již léta pořádá. Počet návštěvníků ale poněkud stagnuje, dle mého soudu kvůli jejich dramaturgii. Pokusíme se proto tyto akce oživit.

No akce bych rád dostal i na jiná místa města. Tím nemyslím do rotundy nebo kostela, kde samozřejmě zůstanou také, ale ven. Do parků, na náměstí, do ulic.

Vyjednáváme například s Kinematografem bratří Čadíků, že by na náměstí promítal filmy, chceme se pokusit o výtvarné akce v ulicích, chceme také pouliční divadlo. Třeba jako doprovodný program národní divadelní přehlídky, která se u nás bude konat.

Jste neodmyslitelně spojený s klubem Modrý trpaslík a také souborem Triarius. Půjde s tím vaše nová funkce skloubit?

Bylo jednou z podmínek, že ve své nové funkci se budu věnovat pouze Kulturnímu centru, proto funguje od 1. ledna 2015 Modrý trpaslík beze mě. Ne že bych tam přestal chodit, jenom se zde již nebudu aktivně podílet na jeho fungování. Stejně ale v interakci s ním budu, už jen z logiky výše popsaného fungování a spolupráce.

Co se Triaria týče, myslím, že tady to skloubit půjde. Divadlo je pro mě důležité, Triarius je mým druhým domovem. Je to navíc „volnočasová" aktivita, proto tu žádný střet zájmů nevidím. Konečně premiéra nové naší hry je už za dveřmi, představení Ten druhý bude mít v České Třebové premiéru již 31. ledna 2015.