„Pro nálezy zajímavých nerostů je naše území, z mineralogického hlediska, nevhodné. Malým, pro mineralogy zajímavým, ostrůvkem je tak pouze litický žulový masiv, kde se v minulosti nacházely zelené krystaly fluoritu," prozrazuje.

Ve čtvrtek v městském muzeu otevřete výstavu Z pokladnice planety Země. Jaké fotografie budou k vidění?
Když jsme s ředitelkou Městského muzea v České Třebové Janou Voleskou diskutovali nad právě vzniklou knížkou Z pokladnice Země, zrodila se myšlenka na uspořádání výstavy fotografií z této knihy. Bylo to v loňském roce na podzim a přede mnou stál nelehký úkol připravit pro chystanou výstavu v prostorách muzea soubor fotografií, které by divákovi přiblížily svět neživé přírody v trochu neobvyklé podobě. Představit nezasvěcenému divákovi svět nerostů a zkamenělin tak, aby upoutal jeho pozornost, není nikdy lehké, ale nakonec se podařilo připravit několik desítek snímků. Tato výstava není jen fotografická, ale mapuje i patnáctiletou existenci Mineralogického klubu Česká Třebová. Tomu je podřízen také scénář jednotlivých expozic. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat kolegům z klubu i pracovnicím muzea, bez jejichž pomoci by se tak rozsáhlý projekt nedal uskutečnit.

Na co se mohou návštěvníci výstavy těšit?
Nechci dopředu prozrazovat mnoho, ale jistě zde najdou řadu překvapení. Městské muzeum Česká Třebová se teprve podruhé za dobu své existence bude prezentovat unikátním kosterním nálezem vymřelého třetihorního chobotnatce dinotheria. Kromě dalších zajímavých zkamenělin a nerostů budou k vidění i různé přístroje, knihy a velkoformátové fotografie.
Třináctého února se uskuteční doprovodný program Sobota v muzeu. Zkušený brusič bude od patnácti hodin předvádět broušení drahých kamenů a děti si budou moci vyzkoušet, jak se drahokamy hledají. Vyrýžované kameny si pak budou moci na památku odnést domů.

Mineralogickému klubu bude letos 15 let. Jak byste zhodnotil jeho působení ve městě?
Mineralogický klub Česká Třebová byl založen 19. dubna 2001. Tehdy se v hospůdce U Kateřiny sešla hrstka zájemců o mimořádně široký přírodovědný obor, jakým je sběratelství nerostů a zkamenělin. Dnes má organizace více než osmdesát členů a za patnáct let činnosti bylo uskutečněno 145 přednášek a 75 exkurzí. Řada jeho členů jsou profesní odborníci, pracovníci muzeí a univerzit od nás a ze Slovenska, kteří svou lektorskou činností přispívají k vysoké úrovni klubových aktivit. Přednášky jsou otevřené všem, kteří mají o mineralogii a paleontologii zájem.
Jednou z priorit klubu je práce s mládeží. Pro žáky základních a studenty středních škol je každoročně organizováno regionální kolo mineralogické olympiády, na které se sjíždějí soutěžící z různých koutů České republiky. Pomáháme školám při renovaci a doplňování školních sbírek a snažíme se vyvíjet i poradenskou činnost. Vytvořila se velmi dobrá spolupráce s městem Česká Třebová a s regionálními médii a v poslední době i velmi úzká spolupráce s Českou televizí při natáčení některých dílů Toulavé kamery.

Před pár lety jste u ZŠ Habrmanova otevřeli geopark. Jak se „zabydlel" ve výuce?
Ne každý ví, že u ZŠ Habrmanova, ve které našel mineralogický klub své zázemí, byl v roce 2013 geopark vybudován. Tato petrografická expozice je již tři roky využívána žáky základních škol a studenty místního gymnázia k výuce petrografie. Je velký rozdíl, jestli se učíte horniny na velkých vzorcích přímo v terénu, či na kabinetním materiálu. Geopark je po většinu roku volně přístupný i široké veřejnosti a průvodce k expozici lze bezplatně získat přímo na naší výstavě.

Jsou mineralogicky zajímavé lokality na Českotřebovsku a v našem regionu?
Pro nálezy zajímavých nerostů je naše území z mineralogického hlediska nevhodné. Větší část regionu je budována mořskými sedimenty, které obsahují sice zkameněliny, ale i ty se již najdou jen vzácně. Opukové lomy, ve kterých se v minulosti těžil stavební kámen, již dávno neexistují.
Malým, pro mineralogy zajímavým, ostrůvkem je tak pouze litický žulový masiv, kde se v minulosti nacházely zelené krystaly fluoritu. Ale i ty jsou dnes vzácností. Přesto existují v republice i v zahraničí činné lomy, kde lze, po dohodě s majiteli, minerály sbírat. Nádherné vzorky do sbírky lze za rozumné peníze zakoupit na různých mineralogických burzách.

Může amatér učinit zajímavý nález, nebo jsou k tomu nutné odborné znalosti?
Znáte to pořekadlo: „Když se štěstí unaví,…" A tak je to i se sběratelstvím nerostů a zkamenělin. Mnohokrát se v minulosti stalo, že laici nalezli, aniž by to tušili, opravdový poklad. Stačí připomenout nález ryzího zlata z Křepic u Vodňan, který učinili cestáři při rozbíjení kamene do opravované cesty. Škoda pro ně, že zlato sami nerozpoznali. A tady je vidět, že trocha těch odborných znalostí navíc přece jenom neuškodí.
Přijměte proto pozvání na naši výstavu. Kdož ví, možná, že se vám získané znalosti budou jednou hodit.