Jak Deníku řekl, plánů a cílů má více, i dlouhodobý, který zatím nebude prozrazovat. První vlaštovkou jsou 10. února nové dílny pro děti nazvané Cože? …ale jak?, ve kterých si vyzkouší mletí obilovin.

Jaké další novinky nebo zajímavé akce muzeum chystá?
Výběrově uvedu, že nás letos čeká naše první muzejní noc, samozřejmě zaměřená na secesi, festival historické techniky se starými stroji a spalovacími a elektrickými motory, celostátní sympozium věnované venkovským technickým objektům - pro zajímavost: již teď je jasné, že se podaří sestavit jednací blok věnovaný větrným mlýnům.
Dětem nabídneme tzv. dílny, v nichž se budeme zabývat zapomenutými a moderním člověkem znovuobjevovanými technologiemi, mezi něž patří například výroba mýdla, ruční mletí obilovin, ruční výroba papíru, provaznictví… Naopak pro dospělé je určen Kurz lidové architektury, který pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí, a připravujeme pokračování oblíbených sochařských dílen.
Sportovně založeným jedincům i rodinám s dětmi nabídneme dvě výpravy na kole, a to za lidovými stavbami a vodními mlýny, popřípadě i dalšími vesnickými technickými objekty. A čeká nás i novinka pro ty, kdo si u kávy rádi popovídají. Pod názvem Muzejní kafe připravujeme cyklus setkání se zajímavými osobnostmi. Po besedě bude vždy prostor na pár slov s kávou v ruce.

Chystáte i zásadní změny v činnosti či muzejním plánu?
V případě výstav nejde o změny dramatické, protože do dnešní doby se v našem muzeu vykrystalizovala logická podoba kombinace souběžných malých a velkých výstav, což je dané charakterem výstavních prostor v rozlehlé secesní vile. Co bude nové, jsou některé doprovodné akce k výstavám. Příkladem uvádím, že k putovní výstavě Pivovarnictví v Pardubickém kraji se uskuteční v dubnu a květnu letošního roku dva pivní večery. Návštěvníci tak za běžné vstupné uslyší přednášku o historických pivovarech, respektive komínech a komínářích, podívají se na výstavu a ještě si budou moct dát pivo.
V rámci další muzejní činnosti připravujeme několik změn. Abychom čtenáře nenudili, uvedu příkladem jen zmínku o využitím sociálních sítí, především FB profilu nejen k prezentaci námi pořádaných akcí, ale v neposlední řadě ke zveřejňování zajímavých informací a historického obrazového materiálu. S tím jsme už začali a v současné době máme devět rubrik.

Narazil jste již na nějaké překážky?
Pokud bych nenarazil, pravděpodobně by něco nebylo v pořádku. Namísto stěžování musím naopak pozitivně konstatovat, že kolegyně a kolegové přijali změny a především přípravu celé řady letošních akcí v klidu a s rozvahou a do překonávání překážek jsme se pustili společně.