„Vzhledem k tomu, že se teprve dostáváme do povědomí, tak jsem s návštěvností velice spokojen. Od září, kdy se muzeum otevřelo, do konce minulého roku, jsme zaznamenali necelé tři tisíce návštěvníků. Přičemž v prvních dnech otevření muzeem prošly řádově tisíce lidí. Letos jsme až do začátku turistické sezony zaevidovali téměř čtyři tisíce návštěvníků."

Ačkoliv se podle jeho slov vystavované exponáty postupně obměňují, výraznějších inovací se zřejmě muzeum dočká až po dořešení majetkoprávním vztahů, které jsou v současnosti v jednání.

Aby instituci totiž mohl náležet statut muzea, má podle zákona zajišťovat také badatelskou a sbírkotvornou činnost. Dosud však muzeum plní pouze funkci prezentační.

Za účelem napravení této situace zvažuje město navázání spolupráce s Regionálním muzeem, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj. Mimo jiné i z důvodu úspory provozních nákladů. „Zdálo se nám nelogické, aby tu existovala dvě muzea se stejným zaměřením. V Regionálním muzeu je navíc rozšiřována sbírka karosářství ve Vysokém Mýtě, s důrazem na karosárnu Sodomka," zdůvodnil starosta František Jiraský, proč se rada města přiklonila k možnosti pověřit správou sbírky Muzea českého karosářství Regionálním muzeum.

Objekt Muzea českého karosářství, jehož součástí je kromě expozice veteránů městská galerie a informační centrum, by podle starosty však měla i nadále spravovat společnost Vysokomýtská kulturní, o. p. s.

Plánovaným oslavám ročního výročí otevření muzea tak nestojí nic v cestě. Letos proběhnou v rámci dnů otevřených památek 5. – 6. září, kdy se Muzeum českého karosářství, spolu s dalšími památkami ve městě, zapojí do hry O poklad krále Přemysla Otakara II. Slíbený poklad si za splnění úkolů vyslouží nejmenší návštěvníci.