V lednu 2018 mohou zájemci navštívit Muzeum opevnění - dělostřeleckou tvrz Hůrku, a to každý den kromě pondělí (pondělky jsou návštěvy skupin možné jen na základě objednávky). Vstupy do podzemí tvrze začínají v 10, 12 a 14 hodin.

Vojenské muzeum Králíky je otevřeno každý den kromě pondělí v čase od 10 do 16 hodin.

Muzeum čs. opevnění - dělostřeleckou tvrz Boudu bude možné navštívit v neděli 28. ledna, vstupy do podzemí tvrze začnou v 10, 12 a 14 hodin. „Pokud to provozní podmínky umožní, lze skupiny zájemců, po dohodě s provozovateli muzeí, provést i v jiných termínech,“ informoval Martin Ráboň ze Společnosti přátel čs. opevnění.