O jejich postupu rozhodlo  regionální kolo soutěže, které se konalo v sále zámku. Tatenice toto klání vyhrály, ZŠ Aloise Jiráska (na dolním snímku) postupuje jako nejlepší družstvo z lanškrounských škol. Vědomostní soutěž je v Lanškrouně součástí programu zaměřeného na prevenci kriminality. Ve vyšších ročnících základních  škol probíhá formou interaktivní výuky práva.

Pravidla musí platit

Program odstartovali v Lanš
krouně v roce 2009, o rok později se rozšířil i do dalších škol na Lanškrounsku.  Školákům přednášejí lektoři: kurátorka pro děti a mládež, městský strážník a policista z místního obvodního oddělení. „Jsem ráda, že je v našem regionu tento program realizován," říká starostka Lanškrouna Stanislava Švarcová a dodává: „Pokud  účastníkům pomůže alespoň z části si uvědomit nutnost dodržování určitých pravidel, budeme to moci brát za úspěch nejen pro osoby, které program zajišťují, ale také pro všechny spoluobčany."

Nelehké otázky

Letos se soutěže zúčastnilo 225 studentů z osmi škol regionu. A neměli to jednoduché, leckterého dospělého by dané otázky nepříjemně zaskočily. Družstva musela například vědět, jaký je přesný název pěti evropských monarchií, objasnit pojem rasismus, najít v inzerátech příklady diskriminace  nebo uvést, co je to obhájce ex offo.  Družstva odpovídají na otázky písemně ve vymezeném časovém limitu.  „Ve všech školách se naši lektoři setkávají s pochopením, školy mají o program zájem. Studenty soutěž baví a dosahují v ní dobrých výsledků.  Krajského kola se naše družstvo zúčastnilo dvakrát,  poprvé se  umístilo na devátém, podruhé na osmém místě, celkem jich bývá šestnáct až dvacet. I to o něčem vypovídá," dodala k soutěži Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na  radnici v Lanškrouně.

Třetí místo získala v soutěži Právo pro každého ZŠ Aloise Jiráska.