Lidé museli na nádražích čekat i několik hodin a v nových prostorách jim byla zima. „Nechali cestující čekat tři hodiny v budově, kde byla teplota stejná jako venku, tedy na nule! Otužování zdar," postěžovala si cestující na facebooku. Jak zdůraznil mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský, nový vstupní objekt je ve zkušebním provozu. „Stavba ještě není zcela dokončená. S některými omezeními je proto nutné zatím stále ještě počítat. Ukončení celé stavby je plánováno k 31. březnu 2015. Do tohoto data budou probíhat i dokončovací práce. Situace byla navíc komplikovaná výpadky proudu od externích dodavatelů energie, které postihly velkou část území ČR. Děkujeme za pochopení," reagoval na dotaz Orlického deníku mluvčí.
Při kontrolním dni si zástupci investora, dodavatele i města prohlédli stavbu, která se již přehoupla do závěrečné fáze. Práce stále pokračují, za klíčové považuje investor dokončit zastřešení nástupišť, které není všude hotové kvůli problémům s jedním z dodavatelů.

Stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí umožní po ukončení zvýšit rychlost projíždějících vlaků, současně dojde k modernizaci nejen sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale také trakčního vedení a napájení.

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Termín zahájení: 2/2013
Termín dokončení: 3/2015
Celkové náklady stavby: 1 747 835 000 Kč