Poměrně nezvyklé bylo hned první zasedání v lednu: zastupitelé projednali a schválili žádost o dotaci na zamýšlené „Muzeum českého karosářství“ v objektech bývalého okresního soudu a věznice. Únorové jednání se zaměřilo hlavně na výběr a schválení laureátů jubilejních patnáctých výročních cen Vysokého Mýta za přínos a propagaci města. V březnu budou zastupitelé projednávat a schvalovat městský rozpočet na letošní rok.

Nebude to pro ně neznámá záležitost, rozpočtem se zabývalo několik komisí a rada města, zastupitelé se zúčastnili semináře zaměřeného právě na tvorbu rozpočtu a rozbor jednotlivých kapitol. Již vloni se podobný seminář uskutečnil, praxe se osvědčila, neboť členové zastupitelstva mají předem vyjasněnu řadu otázek souvisejících s financemi. „Letos jsme zároveň poprvé prezentovali tak zvanou tabulku pravdy, kterou ministerstvo financí doporučuje již několik let.

Z ní je patrné, jak si město stojí po finanční stránce, co si můžeme dovolit, s čím počkat. Zřejmě vrátíme do návrhu rozpočtu opravy některých komunikací, pokud se bude celková situace vyvíjet aspoň trochu příznivě,“ vysvětlil detaily starosta Martin Krejza. Město má v návrhu rozpočtu velké investice, byť ne zcela nové, ale ty „rozdělané“ v loňském roce. Investičních akcí bude v rozpočtu přibližně za 170 milionů korun.

(jko)