„Na sídlišti Západní je večer už o strach vyjít ven. Člověka tam přepadnou už i před vlastním domem. A policie? Ta se na Západní ukáže převážně kolem sedmnácté hodiny, aby zkontrolovala pejskaře, jestli uklízejí po svých miláčcích. Potom už se tam ani jednou neukáží,“ stěžuje si Janek Šenkeřík.

Policisté se ale brání. „V nedávné době jsme objasnili v Moravské Třebové výtržnictví, rvačku v restauraci. I další případy z poslední doby policie rovněž řeší a osoby podezřelé z protiprávních jednání jsou obviněny. Policie ve Třebové rozhodně nezahálí,“ sdělila mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová. Zatím neznají ale pachatele loupeže, ke které došlo před několika dny. Přestože veřejnost požádali o spolupráci, nikdo se neozval.

Na stížnosti občanů v Moravské Třebové reaguje velitel strážníků KAREL BLÁHA. Připomíná, že jim pomáhá i kamerový systém.

Kontroluje městská policie pravidelně několikrát denně největší sídliště Západní?

Konkrétně sídliště Západní je jednou z lokalit, kde provádíme kontrolní pochůzkovou činnost několikrát v průběhu denních i nočních služeb. Tyto kontroly se zaměřují zejména na dodržování veřejného pořádku, správné parkování a samozřejmě i na dodržování obecně závazné vyhlášky, která stanoví pravidla pohybu psů na veřejném prostranství. Jejich účelem je i prevence ve smyslu páchání trestné činnosti. V nedávné době jsme vzhledem k množícím se problémům ve městě rozšířili pochůzkovou činnost jak na samotném sídlišti, tak i v centru města. Samozřejmostí jsou nastavené kontroly jednotlivých rajónů, kterým se věnují konkrétní strážníci podle toho, jak jsou zařazeni do výkonu služeb.

Členové strany Věci veřejné poukazují na to, že vedení radnice a městská policie přehlíží problémy spojené s bezpečností občanů. Podle nich je situace ve městě kritická a lidé se například vyhýbají po setmění místnímu parku. Jak vidíte situaci vy? Jsou strážníci stále v ulicích?

Na tuto otázku se dívám pouze jako na názor jednotlivce nebo úzké skupiny osob. Zaráží mě fakt, že do dnešní doby nikdo ze strany Věci veřejné nenavštívil Městskou policii v Moravské Třebové ani kolegy z obvodního oddělení a na tuto problematiku se nedotázal. Možná by tato forma byla jednodušší, jak se dozvědět něco o práci a činnosti policejních složek a jejich objasněnosti. To, že město přehlíží problémy, které s sebou doba přináší a bohužel se nevyhnuly ani Moravské Třebové, považuji za značně nadsazenou argumentaci, která se dotýká nejen činnosti města a jeho nadstandardního postoje k zajištění bezpečnosti občanů, ale také nadprůměrné práce městské policie a Policie ČR. Obě uvedené složky v případech, které se v posledních měsících v Moravské Třebové odehrály, odvedly kus velmi dobré práce s vynikajícími výsledky. O tom svědčí nemálo objasněných případů i z Moravské Třebové a navrácených věcí, které se podařilo u pachatelů nalézt a vrátit zpět jejich majitelům. Městská policie v Moravské Třebové úzce spolupracuje s Obvodním oddělením Policie České republiky a kriminální policií. V posledních případech, které se ve Třebové odehrály, se městská policie spolupodílela na objasnění několika trestných činů, a to přímo i zadržením pachatelů trestných činů. Na objasňování kapesních krádeží, loupežných přepadení, vloupání a další trestné činnosti páchané v Moravské Třebové se značně podílí rovněž kamerový systém městské policie. Právě do něho město Moravská Třebová v nedávné době vložilo hodně vlastních finančních prostředků na jeho renovaci a rozšíření. Téměř denně jsou vyhodnocovány záznamy systému ve spolupráci s kriminální policií, ale i s policisty z obvodního oddělení v Moravské Třebové. Strážníci mají nastavený systém pochůzkové činnosti, kdy kontrolují zejména centrum města a právě sídliště Západní a hlídkové činnosti, kdy se věnují zejména problematice okrajových částí města a odlehlých oblastí. V ulicích se pohybují téměř neustále. Samozřejmě nás také zatěžuje administrativa a zpracování případů, které se postupují správním orgánům nebo Policii ČR. Ale tuto dobu se snažíme minimalizovat. Co se týče městského parku a bezpečnosti v něm, není rozdíl v bezpečnosti nebo nebezpečnosti mezi parkem a jinými lokalitami. Trestná činnost bohužel v poslední době vzrůstá, a to nejen v Moravské Třebové.

Je personální obsazení Městské policie v Moravské Třebové dostačující, nebo vám chybějí chlapi?

Co se týká personálního obsazení Městské policie Moravská Třebová, jsme v současné době ve stavu, který v našem městě doposud nebyl. Momentálně jsme v počtu dvanácti osob. Dva nově příchozí strážníci, kteří nastoupili do pracovního poměru v lednu tohoto roku, jsou touto dobou na rekvalifikačním kurzu, který je nutností pro činnost strážníka. A tady bych chtěl opět vyzdvihnout zájem města, které muselo najít v dnešní ekonomicky nelehké situaci prostředky na rozšíření řad městských strážníků. Od března letošního roku, až se tito dva strážníci vrátí z rekvalifikačního kurzu, budou občané v mnoha případech potkávat hlídky městské policie v počtu tří i více strážníků.

Pomáhá vám při práci kamerový systém? Zabere ta nejrušnější místa ve Třebové?

Kamerového systému jsem se už jsem nejednou ve svých odpovědích dotknul. V roce 2008 byl systém kompletně renovován a přestavěn z analogové do digitální technologie. Tímto zásahem se značně zkvalitnil záznam, který je pro práci policie a orgánů činných v trestním řízení nejpodstatnější. Z původních dvou kamer byl rozšířen o další tři kamery. V dnešní době monitorujeme značnou část historického centra města (náměstí a okolní uličky). Pokrýváme i ulici Lanškrounskou, Olomouckou, Komenského, Brněnskou a Svitavskou. Na sídlišti Západní je kamera v současné době umístěna na křižovatce ulic Jiráskova a Hřebečská. Další kamera z důvodu snížení páchání trestné činnosti v této lokalitě, bude umístěna v jarních měsících na křižovatce u kotelny nad Udánkami. Kamera bude pokrývat ulici Západní od dětského domova s dohledem na ulici Hřebečskou a dále část ulice Západní ve směru k ulici Sportovní s dohledem na ulici Svitavskou. Veškeré náklady spojené s inovací a rozšířením kamerového systému jsou plně v režii města.

A jak to vidíte vy? Je v Moravské Třebové bezpečno?

Napište nám: svitavsky@denik.cz