Mýtská radnice organizovala před několika dny průzkum frekvence dopravy, cílem projektu bylo zjistit zatížení tohoto prostoru.

Se sledováním pomohli studenti

Sledovaly se vjezdy a výjezdy vozidel dvěma branami k náměstí Přemysla Otakara II, ale i zatížení křižovatek a kterým směrem z nich vozidla odjíždějí. „Velmi pomohli studenti místní stavební školy, bylo jich na šedesát, sledovali dopravu po dva dny - v normálním pracovním dnu a v pátek - do podvečera, a to v nevlídném počasí. Zapojilo se také šestapadesát úředníků radnice, všichni zapisovali data potřebná k vytvoření obrázku, jak vlastně doprava směrem do centra a v centru vypadá. Získali jsme kolem patnácti tisíc dat, nepředpokládali jsme tak vysoká čísla. Náměstí je hodně zatížené dopoledne kolem desáté hodiny a pak samozřejmě po druhé hodině odpolední. Pražská brána znamená nejvíce frekventovaný vjezd, naproti tomu Litomyšlská brána je ve srovnání s Pražskou zanedbatelná. Oběma branami projelo první den sledování přes šest tisíc vozidel, druhý den už více než sedm tisíc,“ přiblížil detaily nezvyklé akce vedoucí odboru občanských a dopravních agend městského úřadu Vladimír Běloušek. „Někdy byl hodinový průjezd přes pět set vozidel. Data pomohou vytvořit představu o formování dopravy do budoucna, proto jsme sledovali i plochy určené k parkování na náměstí,“ dodal Vladimír Běloušek.

Cílem radnice je optimalizace dopravy

Cílem snahy radnice je provést optimalizaci dopravy v centru, uspořádat parkování co nejlépe, preferovat krátkodobé stání aut, zároveň vytipovat vozidla, jež stojí v centru dlouho a vlastně zabírají na mnoho hodin parkovací plochy. Pikantní bylo, že zjišťování údajů se konalo v době, kdy došlo ke zlomu počasí, které se právě v ty dny podstatně zhoršilo. Kdyby se průzkum uskutečnil při pěkném počasí, byla by zjištěná data určitě ještě vyšší.

(jko)