AUTISMUS je postižení mozku. Člověk s autismem nerozumí tomu, co vidí, slyší, prožívá. Každý autista je jiný.

V neděli 2. dubna se bude od 15 hodin v České Třebové konat modrý průvod s velikonočním tvořením a vynášením Morany, pořádá ho zdejší MC Rosa. Ústecké Roškotovo divadlo budte tento den svítit modře. V 18 hodin zde bude také zahájena výstava fotografií z akcí PAS z.s. "Zřejmě se bude také svítit na filmovém festivalu Jeden svět v Malé scéně, který poslední den uvede Normální autistický film. Po něm bude následovat diskuse," uvedla Zuzana Poláková. PAS spolu s dalšími neziskovkami chystá nový osvětový leták o autismu a šíří modré osvětové placky s nápisy o autismu.

"Chystá se i několik benefičních akcí, jejichž vstupné půjde na podporu činnosti PAS z.s. na akce pro děti s autismem," dodává Zuzana Poláková. Podpořit PAS je možné do 4. dubna v ústeckém Tescu, kde soutěží o finance na svůj projekt psychorelaxčních pobytů pro rodiny dětí s autismem. Osvětové letáky o autismu by se měly objevit také v autobusech. V pondělí 3. dubna se PAS zúčastní modrého běhu RIC v Pardubicích a večer se bude rozhodovat, zda získá centu Národního ústavu pro autismus zvanou Aplaus.

Další akce

Na čtvrtek 6. 4. se chystá modrá zumba a modré cvičení s Radkou Suchomelovou v Doudlebách nad Orlicí.

Na sobotu 8. 4. je plánován Benefiční joga marton s Marketou Skalickou a Bárou Holubářovou v Bart studiu v Ústí nad Orlicí, koná se od 8 do 16 hodin.

V pondělí 10. 4. jsou zájemci zváni do ZŠ Na rovině v České Třebové, zde bude od 14 do 16 hodin probíhat velikonoční dílna pro rodiče s dětmi a také bude modrá přednáška o autismu a akcích PAS z.s.

Během dubna se bude také cvičit benefiční zumba s Luckou Tvrdoňovou na ústecké Dukle.

Oslavy dní autismu vyvrcholí 23. 4. akcí Sheldonův Modroběh v Hradci Králové. Na 30.4. se plánuje do Ústí nad Orlicí setkání rodin s dětmi s autisem spojené s pálením čarodějnic.

"PAS z.s. sídlí v Ústí nad Orlicí. Pro rodiny s dětmi s autismem, mentálním a tělesným postižením pořádá volnočasové aktivity, setkání, výlety. Pro děti s autismem pořádá tábory, letní pobyty a psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením. Dále zajišťujeme osvětové akce, přednášky a poradenství. V případě, že máte zájem se k našim akcím přidat jako veřejnost, nebo jako dobrovolníci, oblečte se do modra. Více info na Facebooku Poruchy autistického spektra nebo na zuzka.zuzu@seznam.cz," dodává Zuzana Poláková.