Práce na silnici měly být hotové už v říjnu minulého roku. Opravy ale zkomplikoval nestabilní terén v těsné blízkosti Tiché Orlice. Stavební práce musely být ale zastaveny a po dohodě s dodavatelem byla ukončena také smlouva.

„Původní dodavatel dokončil modernizaci silnice z Hrádku až po křižovatku se Sokolskou ulicí v Kerharticích, avšak vzhledem k nutnosti řešit sesuv půdy a nastavení protierozních opatření nebylo možné toto zajistit v rámci původní smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Psali jsme již:

Začátek uzavírky — křižovatka silnice II/315 (ul. J. Haška) s místní komunikací, mostu k nádraží ČD v Ústí nad Orlicí.
Práce na silnici v Hrádku u Ústí stojí. Zhotovitele kraj stále ještě hledá

Pardubický kraj proto na zbývající část komunikace včetně protierozních opatření a sanace celého území vypsal samostatné výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři dodavatelé.

„Předpokládaná hodnota stavby dle projektové dokumentace činila 68 milionů korun včetně daně," uvedl Netolický. Vyhrála nakonec nabídka v částce 50,7 milionu korun včetně daně. Ta je podle hejtmanství také nejrychlejší co do délky realizace.