Tvrz Bouda se znovu otevřela turistům. Ti budou moci už brzy spatřit také historicky cenný znak Republiky československé, který se podařilo osádce tvrze zachránit na podzim roku 2018 z Orlických kasáren v Žamberku. Znak bude umístěn na pískovcovém bloku ze známého hořického pískovce, který ponese nápis připomínající budovatele a obránce československého opevnění.

Znak má pro znalce a milovníky opevnění nejenom historickou, ale i značnou citovou hodnotu, protože se na budově Orlických kasáren nacházel i v pohnutých dnech roku 1938, kdy tam sídlilo velitelství Hraničářského pluku 19, jehož část tvořil osádku tvrze Bouda. Znak v průčelí kasáren byl po dobu 87 let němým svědkem událostí formujících osudy naší země a nyní se stane i trvalou připomínkou vlastenectví našich předků umístěnou ve vchodovém objektu tvrze.

Mezi další připravované projekty patří dokončení a instalace modelu dělostřelecké otočné věže v měřítku 1:10. Tu pro boudaře staví Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. Model je plně pohyblivý a velmi detailně propracovaný.