On poukazuje na nepoměr mezi vloženým majetkem a financemi města oproti jeho vlastnickým a rozhodovacím právům, na údajné utajování účetních dokladů nebo změnu předmětu činnosti a sídla. Jednatelé polikliniky zase v dokumentech zveřejněných na webu zamberaci.cz poukazují na údajnou neznalost místostarosty či zkreslování informací a žádají výměnu zástupce města ve společnosti.
„Pro poslední dvacetiletí privatizované polikliniky je velmi charakteristický nepoměr vkládaného majetku a hlasovacích práv ve valné hromadě společnosti… Město vložilo do společnosti padesátkrát větší majetkový vklad než ostatních devět společníků," poukazuje prostřednictvím Žamberských listů Petr Novotný. A obyvatelům slibuje další informace o údajně zhoršených loňských ekonomických výsledcích společnosti: „Bude to zajímavé. Jedná se totiž i o váš majetek." Spor v občanech však především může vyvolávat obavu o zachování zdravotnické péče. Poliklinika, jež slaví padesát let, je spolu s Albertinem klíčovým zařízením ve městě.
O komentář k dění na poliklinice Orlický deník požádal lékařku Jiřinu Jirešovou, která je zároveň místostarostkou města. Jak sama uvedla, vzhledem k tomu, že je lékařkou Orlickoústecké nemocnice a částečně se podílí na provozu plicní ambulance v žamberském Albertinu, je ve vztahu k Podorlické poliklinice v Žamberku ve střetu zájmů. „Mnohokrát jsem se v souvislosti s touto problematikou zdržovala hlasování, ale už to došlo tak daleko, že musím říct svůj názor. Jednou jsem ve vedení města jako zástupce občanů a domnívám se, že především pro ně je potřeba, aby zůstala poliklinika zachována," uvedla jednoznačně před čtvrtečním jednáním rady města.
Než se bude problematikou v prosinci zabývat zastupitelstvo, chce mít řešení, a proto už ve věci iniciovala jednání. Jestli řešení vidí ve výměně jednatelů nebo zástupce města, nechtěla Jiřina Jirešová naznačovat.
Konkrétní zatím nechtěl být ani starosta Jiří Dytrt. Vyjádřil se v tom smyslu, že situace potřebuje řešení a s ohledem na občany uklidnění. Nové světlo by do sporu podle něj mohla vnést i valná hromada společnosti, jež se ve čtvrtek konala v Praze.