Hodinu před sobotním polednem vyrazili k volbám také nevidomí manželé Eva a Ján Budzákovi. Orlický deník je doprovodil do volebního okrsku číslo 1 na náměstí J. M. Marků. Uvítali, že nemusejí zdolávat těžké dveře a schodiště gymnázia, volit totiž šli do přízemí nedaleké budovy základní školy.
„Podněty přišly od členů a zapisovatelek volebních komisí, kteří si při výkonu své funkce všímali toho, jak náročné je překonávat bariéry, které jsou v historických budovách pro voliče připraveny," vysvětluje změnu tajemník městského úřadu Jan Šebrle.
Jak paní Eva a pan Ján prozradili, oba volili „střed", každý si však vybral svou stranu. Ten správný volební lístek vybrali doma pomocí skeneru s hlasovým výstupem. Aktivní manželé, kteří chodí k volbám pravidelně a nikdy neuvažovali, že by si nechali urnu přinést domů, ve svém hendikepu vidí i pozitivum. Míjí je totiž billboardy a tváře politiků, vnímají to, co říkají. „Je to divadlo," říká na adresu politiků Ján Budzák.