Rada města se na svém jednání téhož dne usnesla vypsat řádné výběrové řízení na nájemce zdravotnického zařízení, neboť se ukázalo, že o provozování dialyzační služby ve městě projevil zájem další oprávněný poskytovatel této péče v Pardubickém kraji. Dosud radnice jednala pouze s jedním zájemcem, firmou B. Braun Avitum, která na poptávku města reagovala. „Podle zákona o obcích má město povinnost tuhle skutečnost vzít v úvahu a musí podle zákona o obcích dát průchod zákonu o veřejných zakázkách," řekl městský právník Libor Poláček. Za těchto podmínek je veřejná soutěž nezbytným řešením, aby se město nedostalo do střetu se zákonem. „Výběrové řízení bude krátké a já nevím, proč by firma B. Braun nemohla zvítězit. Město nemá zájem na tom jednání jakkoliv zdržovat," konstatoval starosta František Jiraský, který přítomné ujistil, že rada podpoří smlouvu, ve které se nový poskytovatel zdravotnické péče zaváže k rekonstrukci prostor. „Součástí smluvních podmínek bude také investice do nemovitosti," dodal.
Nyní se předpokládá, že se do soutěže přihlásí oba zájemci a komise vybere toho, který předloží pro město výhodnější nabídku.
Oznámení o vypsání výběrového řízení přítomné zástupce veřejnosti zaskočilo, neváhali se proti němu ohradit. Očekávali, že rada města smlouvu s firmou B. Braun Avitum po roce jednání uzavře, nebo předloží argumenty. Tímto krokem se však podle nich jednání přesunulo opět na začátek a může vést až k tomu, že soukromého investora od záměru provozovat dialýzu v nemocnici odradí.
Jednání s firmou B. Braun se zkomplikovalo už na podzim minulého roku. Smlouva, kterou společnost předložila, je podle radních příliš složitá a její nevýhodnost spočívá zvláště v nepřiměřené délce nájmu soukromé právnické osobě, což potvrdila i nezávislá právní analýza, kterou si radnice nechala vypracovat.
„Společnost B. Braun Avitum má týmy právníků, kteří z některých bodů smlouvy už nebyli ochotni ustoupit. Tímto jednání v podstatě zablokovali," uvedla vedoucí oddělení kanceláře tajemníka Marie Lněničková.