„Výstavbou, respektive přístavbou nové mateřské školy ke stávající základní škole obec řešila nejen nedostatečnou kapacitu školky, ale i další problémy stávajících školských zařízení. Nový společný stravovací provoz, čistírna odpadních vod, modernizace vytápění, dvojnásobné navýšení kapacity mateřské školy, rozšíření prostoru zastávky autobusu,“ vypočítává starosta Jiří Pomikálek.

Na stavbu přispěla evropská dotace z programu IROP, která by dle starostových slov měla pokrýt 65 procent z celkových nákladů ve výši 42 milionů korun.

Den otevřených dveří nové školky i vedle stojící základní školy přilákal navzdory pochmurnému počasí několik stovek lidí, a to i přespolních. „Je to úžasné,“ shodli se návštěvníci. Kromě prohlídky prostor byl pro návštěvníky připraven i kulturní program v altánku na zahradě nové školky, kde vystoupily děti ze školy i školky. Na závěr pak děti společným odpočítáváním rozsvítily vánoční strom.