Starosta Jaroslav Zedník uvedl, že s Koalicí nenašli společné průsečíky v některých oblastech, jako další důvod zmínil agresivní volební kampaň. „Koalice pro Českou Třebovou do dnešních dnů nepochopila, že koaliční jednání se vedou po volbách a v těchto jednáních nemá nikdo na nic nárok. Tedy ani ten, kdo vyhrál, ani ten, kdo získal třeba jeden mandát. Koaliční vyjednávání je o hledání partnerů, kteří jsou schopni se smysluplně podílet na vedení města a zajišťování služeb pro naše občany," uvedl.
Koalice pro Českou Třebovou vydala prohlášení, jímž své „vyšachování" komentuje: „Dnes už je známo, že stávající radniční uskupení Nestraníci s podporou TOP 09, ČSSD a ODS bude navzdory výsledkům nedávných voleb pokračovat. Nepřijetí našeho uskupení do radniční koalice nám bylo vyjednávacím týmem kandidátky Nestraníci s podporou TOP 09 zdůvodněno následovně: vedli jsme agresivní předvolení kampaň, vyšly údajně ´nevhodné´ články Milana Mikoleckého, nezabránili jsme soudnímu sporu Bohuslava Mimry s městem, završením naší nedůvěryhodnosti měla být schůzka Jiřího Vencla a Jaroslava Zedníka, která se uskutečnila v pátek 10. října ve večerních hodinách. Její průběh oba pánové popsali rozdílně, průběh schůzky popsaný panem Zedníkem uznali za významný i členové vyjednávacího týmu ČSSD. Kvůli tomu se nepodařilo prosadit námi navrhovanou spolupráci tří nejsilnějších stran Nestraníci + Koalice pro ČT + ČSSD. Nepřáli si to ani Nestraníci s podporou TOP 09, ani ČSSD. "
Schůzka Jaroslava Zedníka s Jiřím Venclem se měla odehrát v první den voleb jako přátelské setkání. Nakonec dopadla úplně jinak… „Jiří Vencl chyboval, že na schůzku pozvání přijal, z prohlášení ovšem také vyplynulo, že Jaroslav Zedník využil dlouhodobého přátelství s Jiřím Venclem. Jednání obou účastníků soukromého setkání považujeme za politicky neprofesionální," dodávají k tomu členové Koalice.
„Ztratil jsem přítele," konstatoval po přečtení prohlášení Jiřího Vencla starosta Jaroslav Zedník. Onu schůzku z 10. října popisuje zcela odlišně od A až do Z. Tvrdí, že iniciátorem schůzky byl Jiří Vencl a také téma setkání popisuje odlišně, když říká: „Na této schůzce mi bylo řečeno, že Koalice pro Českou Třebovou připravuje koalici s ČSSD a s Nestraníky nepočítá. Považoval jsem pana Jiřího Vencla za oficiálního zástupce Koalice pro Českou Třebovou a jeho sdělení mne zaskočilo."

Prohlášení Koalice pro Českou Třebovou k volbám

Vážení spoluobčané,

velmi si vážíme důvěry, kterou jste nám v komunálních volbách projevili, děkujeme vám za vaše hlasy. Díky vám Koalice pro Českou Třebovou získala o 65% více hlasů více než v posledních volbách a tím sedm mandátů, stala se druhou nejsilnější volební stranou.
Dnes už je známo, že stávající radniční uskupení Nestraníci s podporou TOP 09, ČSSD a ODS bude navzdory výsledkům nedávných voleb pokračovat. Nepřijetí našeho uskupení do radniční koalice nám bylo vyjednávacím týmem kandidátky Nestraníci s podporou TOP09 zdůvodněno následovně: vedli jsme agresivní předvolení kampaň, vyšly údajně „nevhodné" články pana M. Mikoleckého, nezabránili jsme soudnímu sporu pana B. Mimry s městem, završením naší nedůvěryhodnosti měla být schůzka pánů Ing. Vencla a Jaroslava Zedníka, která se uskutečnila v pátek 10.10. t .r. ve večerních hodinách. Její průběh oba pánové popsali rozdílně, průběh schůzky popsaný panem Zedníkem uznali za významný i členové vyjednávacího týmu ČSSD. Kvůli tomu se nepodařilo prosadit námi navrhovanou spolupráci tří nejsilnějších stran Nestraníci + Koalice pro ČT + ČSSD.
Nepřáli si to ani Nestraníci s podporou TOP09, ani ČSSD. Ing. Vencl vydal prohlášení, které členové Koalice pro ČT projednali 19. 10. t. r. a zaujali k němu stanovisko. Ing. Vencl chyboval, že na schůzku pozvání přijal, z prohlášení ovšem také vyplynulo, že pan J. Zedník využil dlouhodobého přátelství s J. Venclem, jednání obou účastníků soukromého setkání považujeme za politicky neprofesionální. Již samo nerespektování výsledků voleb přináší zbytečné vyhrocení vztahů, osobní averze a rozhodně nepřispívá ke klidné pracovní atmosféře.
My vás, vážení spoluobčané, ubezpečujeme, že budeme opozicí konstruktivní, že budeme prosazovat a podporovat pouze to, co přinese užitek občanům a celému našemu městu.
Koalice pro Českou Třebovou


Prohlášení Ing. Jiřího Vencla

Vážení českotřebovští občané, předpokládám, že znáte výsledek povolebního vyjednávání v našem městě. Pan Jaroslav Zedník a jeho volební seskupení "Nestraníci" se bez ohledu na výsledky voleb rozhodli "vyšachovat", co do počtu hlasů, druhé nejúspěšnější volební seskupení "Koalici pro Českou Třebovou". Oficiálním důvodem nepřizvání našeho seskupení do radniční koalice, který jsem si přečetl v tisku, byl malý programový průnik. Dle informací, které mám (od pondělí 13.10. jsem pracovně mimo Českou Třebovou) však tím pravým důvodem, který byl 14.10. vyjednávacímu týmu Koalice pro Českou Třebovou panem Zedníkem sdělen, byly moje údajné intriky. Je velmi jednoduché osočit na jednání člověka, který není přítomen a nemůže se bránit. Mrzí mne, že pan Zedník tyto důvody nesdělil za mé přítomnosti (prvního jednání v neděli 12.10. jsem se zúčastnil a mohu potvrdit, že na prvním jednání se řešila pouze personální otázka ve vztahu k B. Mimrovi, ale o programu zde nebyla řeč) a při odchodu z jednání při závěrečném podání rukou jsem neměl špatný pocit, odcházeli jsme s pracovním návrhem vytvoření koalice na principu tříčlenného zastoupeni v radě města. V úterý však už nebyla spolupráce možná. Okolnosti mne nutí porušit slib mlčenlivosti, který jsme si s J. Zedníkem dali a popsat páteční "volební" den 10.10. Můžete posoudit, kdo intrikoval vice. Kolem deváté hodiny jsem si na svém služebním telefonu všiml dvojnásobně zmeškaný hovor pana Zedníka, proto jsem mu volal zpět. Pan Zedník mne požádal, abych zařídil odstranění článku o prodeji budovy bývalé svářečské školy, který v ten den v internetovém zpravodaji uveřejnil Milan Mikolecký. Při tomto mém telefonátu s panem Zedníkem došlo i na dohodnutí krátké schůzky až dorazím z Bratislavy do České Třebové. Následně mi volal pan Zedník kolem 17. hodiny a ptal se mne, jestli jsem v České Třebové a kdy předpokládám příjezd. Dohodli jsme se, že se zastavím u jeho domu, až přijedu. Ke krátkému setkání nás dvou skutečně v pátek večer došlo. Týkalo se naší údajně nekorektní předvolební kampaně, pana Mimry, volebních odhadů a s tím spojené možné spolupráce volebních seskupení. Oba dva jsme se však navzájem zavázali, že o našem setkání nebudeme hovořit, neboť se jednalo o osobní setkání dvou osob bez mandátu vyjednávat a tak jsem také naše setkání vnímal. Do úterý jsem pana Zedníka považoval za férového člověka, se kterým jsem občas sportoval nebo mu zajišťoval podporu ať již jeho samotného, nebo v pozici starosty tam, kde mám dobré vztahy, nečekal jsem takový podraz z jeho strany. Je vidět, že i ve městě formátu České Třebové zavádíme zvyky z Prahy.
Já jsem svoje jednání vyhodnotil tak, že odstupuji z funkce předsedy MO KDU Česká Třebová. Jak svoje jednání vyhodnotí pan Zedník?

Jiří Vencl

Reakce na stanovisko Koalice pro Českou Třebovou

Je mi velmi smutno, že musím reagovat na nekonečný příběh osočování a eskalování nenávisti ze strany Koalice pro Českou Třebovou prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje. Chtěl bych Koalici připomenout, že jsem se v žádném případě nezapojil do žádné osobní ani politické kampaně v předvolebním boji, neboť ctím pravidlo, že volby nejsou bojem o moc, ale bojem idejí o co nejlepší službu pro naše město.
Tři měsíce celá naše kandidátka snášela nesmyslné ataky, které byly lživé a v tom lepším případě úplně překrucující realitu a po celou tuto dobu jsme se nevyjadřovali k těmto atakům a nenechali se zatáhnout do špinavé kampaně Koalice pro Českou Třebovou. Ale čím víc slušný člověk ustupuje těmto atakům, tím více se stupňují. Omlouvám se všem slušným lidem, ale na vyjádření Koalice pro Českou Třebovou už teď musíme reagovat. Nenapadlo mne, že tato štvavá kampaň bude probíhat i po volbách.
Koalice pro Českou Třebovou do dnešních dnů nepochopila, že koaliční jednání se vedou po volbách a v těchto jednáních nemá nikdo na nic nárok. Tedy ani ten, kdo vyhrál, ani ten, kdo získal třeba jeden mandát. Koaliční vyjednávání je o hledání partnerů, kteří jsou schopni se smysluplně podílet na vedení města a zajišťování služeb pro naše občany. Když se Koalice pro Českou Třebovou tři měsíce před volbami vymezovala proti subjektům zapojeným v těchto komunálních volbách, tak pochopitelně nyní těžko hledá partnera, který by s ní byl ochoten spolupracovat. Koalice pro Českou Třebovou taktéž do dnešního dne nepochopila, že po takto vedené předvolební kampani (navzdory shodě ve volebním programu) bylo třeba vzít při hledání koaličního partnera i jeho morální postoje, protože práce pro město je zejména o spolupráci a vzájemné důvěře.
Rád bych především reagoval na písemné prohlášení pana Jiřího Vencla. Když jsem si ho přečetl, zjistil jsem, že jsem ztratil přítele, za něhož jsem jej do té doby považoval.
V pátek, v den voleb, 10. 10. 2014, jsem byl osloven panem Jiřím Venclem, abych se s ním sešel. Na této schůzce mi bylo řečeno, že Koalice pro Českou Třebovou připravuje koalici s ČSSD a s Nestraníky nepočítá. Považoval jsem pana Jiřího Vencla za oficiálního zástupce Koalice pro Českou Třebovou a jeho sdělení mne zaskočilo.
V neděli 12.10.2014 v 11:00 hodin, na prvním koaličním vyjednávání s Koalicí pro Českou Třebovou, mne překvapilo, že lidé, kteří přišli za Koalici pro Českou Třebovou vyjednávat, neměli tolik sebereflexe, aby se za nekorektní kampaň a za páteční podstrčenou informaci alespoň omluvili. Jakoby nic přišli na jednání s požadavkem tří radních a jedné místostarostky.
Jsem bytostně přesvědčen o tom, že se v tomto městě 12 let nepolitikařilo a vždy byla prioritou práce pro toto město. Proto vyzývám Koalicí pro Českou Třebovou, aby našla vnitřní sílu a smysluplně se zapojila do práce pro naše město a dále nerozdmýchávala osobní nenávist a averze v našem městě.

Jaroslav Zedník
starosta města

PS: Vždy, když se mi dostane do ruky takovéto osočení, vzpomenu si na slova svatého Františka z Assisi: „Bože, dej mi sílu snášet věci, které nemohu změnit."