Tabule je umístěna v blízkosti autobusové zastávky označené Na Konečné a podle vyjádření Společnosti přátel čs. opevnění je poškozená, neaktuální a neestetická. Předseda správní rady Martin Ráboň představitelům obce navrhl, že stará tabule bude demontována a namísto ní se v tomtéž prostoru umístí dvě menší informační cedule. Přitom jedna z nich bude obsahovat informace o Králické pevnostní oblasti, druhá údaje o tvrzi Hůrka. Podle informací ze Společnosti přátel čs. opevnění se jedná o dřevěnou konstrukci s nerezovým podkladním plechem. Řemeslné zpracováno bylo kvalifikováno jako slušné. Plech chrání plastová folie, navíc s ochranou proti UV záření. Představitelé obce s výměnou poškozené tabule za dvě nové souhlasili.

(pá)