Ve čtvrtek město navštíví ministr financí Miroslav Kalousek. Stane se tak u příležitosti jeho oficiální návštěvy Pardubického kraje, kterou zahájí vPardubicích. Pokračovat bude do Skutče a v16 hodin by již měl být vČeské Třebové. Návštěvu zakončí setkáním spředstaviteli měst a obcí Pardubického kraje včeskotřebovské restauraci Na Horách.

Miroslav Kalousek si nejprve prohlédne firmu Korado, poté zasedne ke stolu se starostou města Jaroslavem Zedníkem. „Rozhodně budeme probírat regionální téma, kterým je R35, dotační tituly ministerstva financí a problematiku školství,“ naznačil starosta a pokračoval: „Rádi bychom příští rok investovali do úpravy budov základních škol Habrmanova a Ústecká. Proto chceme vědět, jestli na to stát poskytuje finanční zdroje.“ Základní škola Habrmanova by se měla podle starosty dočkat nové kotelny, úpravy jedné střechy, zateplení budovy a výměny všech oken, aby budova byla izolovaná. Škola na Ústecká ulici také potřebuje novou kotelnu a navíc zateplení školní jídelny.

Dalším diskutovaným tématem bude „pětatřicítka“. Jaroslav Zedník, který je zároveň krajským zastupitelem, nám přiblížil aktuální situaci kolem tohoto ožehavého tématu: „Kraj si nechal zpracovat studii, která by měla říct, jaká varianta je optimální. Já ale říkám jednu věc, jestli už zastupitelstvo jednou schválilo jižní variantu, nikdo už nebude mít odvahu tu variantu měnit, protože by muselo nastat nové schvalování územního plánu. My se budeme bavit o přivaděči do oblasti Česká Třebová – Ústí. Jeho vyústění u Korada by bylo problematické, proto město preferuje první křižovatku vDlouhé Třebové. Chceme, aby napojení regionu na R35 bylo maximálně do sedmi minut.“

Tisková zpráva

Ministr financí Kalousek navštíví Pardubický kraj
Pardubice; Na základě pozvání vicehejtmana Romana Línka navštíví ve
čtvrtek 22. listopadu 2007 Pardubický kraj ministr financí Miroslav Kalousek
(KDU-ČSL).

Program návštěvy bude zahájen pracovním obědem ministra Kalouska
s vicehejtmanem Línkem, během kterého chtějí hovořit o požadavcích
Pardubického kraje na jeho institucionálním zrovnoprávnění s ostatními kraji
v České republice, o financích na dostavbu R35 nebo o výstavbě hospice v
Chrudimi.

Vedle toho povedeme s ministrem Kalouskem jednání o podpoře
ekonomicky slabších regionů v kraji nebo o zmírnění dopadů nového
rozpočtového určení daní na město Hlinsko,“ prozradil k obsahu jednání
vicehejtman Roman Línek.

Ve 13 hodin budou na ministra financí Miroslava Kalouska čekat radní
Pardubického kraje, kteří s ním proberou problematiku svých resortů. Z
Pardubic se ministr přesune do Skutče, kde ho po krátkém přivítání čeká
jednání se starostou Pavlem Novotným o možnostech financování nové sportovní
haly.

Poslední ministrovou zastávkou bude Česká Třebová, kde ministr navštíví
společnost Korado a.s., jednoho ze světových producentů otopných těles. Na
tu naváže setkání se starostou města Jaroslavem Zedníkem, se kterým budou
hovořit o plánech na rozvoj České Třebové.


Návštěva ministra financí Kalouska bude zakončena setkáním s několika
desítkami představitelů měst a obcí Pardubického kraje z řad KDU-ČSL a
nestraníků v Restauraci Na Horách.

 

POZOR ZMĚNA

 

Ministr Kalousek zkrátil svůj program v Pardubickém kraji Pardubice

Ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) musel na poslední chvíli upravit program své čtvrteční návštěvy v Pardubickém kraji. Oproti původnímu programu nenavštíví město Skuteč.

“Pan ministr Kalousek se musí večer ještě vrátit do Prahy na jedno důležité jednání. Jediná faktická změna spočívá v tom, že ho na večerním setkání se starosty bude zastupovat jeden z ředitelů odboru ministerstva Jiří Kubínek,” uvedl ministrův tajemník Marek Ondráček. Ministr Kalousek zahájí program návštěvy pracovním obědem s vicehejtmanem Romanem Línkem, během kterého chtějí hovořit o požadavcích Pardubického kraje o financích na dostavbu R35 nebo o výstavbě hospice v Chrudimi.

“S ministrem Kalouskem povedeme také jednání o podpoře ekonomicky slabších regionů v kraji nebo o zmírnění dopadů nového rozpočtového určení daní na město Hlinsko,” prozradil vicehejtman Roman Línek. Ve 13 hodin budou na ministra financí Miroslava Kalouska čekat radní Pardubického kraje, kteří s ním proberou problematiku svých resortů. Poté se ministr setká se starostou Skutče Pavlem Novotným.

Z Pardubic odjedou ministr Kalousek a vicehejtman Línek do České Třebové, kde navštíví společnost Korado a.s., jednoho ze světových producentů otopných těles. Návštěvu kraje zakončí přijetím u starosty města Jaroslava Zedníka, se kterým budou hovořit o plánech rozvoje České Třebové.