Během několikahodinového pobytu ve Vysokém Mýtě byl ministr obeznámen se současnými aktivitami a rozvojovými záměry jedné z největších českých strojírenských exportních firem a významného zaměstnavatele regionu. Prohlédl si muzeum i moderní výrobní a montážní linku se špičkovými technologiemi pro výrobu linkových autobusů Crossway a městského nízkopodlažního modelu Urbanway.
„Jsem rád, že jsem mohl v roce oslav sto dvaceti let výroby navštívit tohoto tradičního českého producenta autobusů a šasi k vozidlům hromadné dopravy. Pro mne je vedle úctyhodné tradice a úspěšné současnosti velmi důležité, že Iveco je jedním z nejdůležitějších a nejstabilnějších zaměstnavatelů na Pardubicku. Generuje tři tisíce přímých pracovních míst a dalších asi sedmnáct set míst vytváří u svých českých dodavatelů. Jsem potěšen, že společnost plánuje další rozvoj, a přeji jí, aby byl úspěšný," uvedl při návštěvě ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. V nově otevřeném Bus Design Centru se ministr seznámil se službami, které firma nabízí svým zákazníkům při výběru parametrů vozidla pro konkrétní provozní podmínky a které napomáhají zákazníkům sestavit autobus na míru. Vyzkoušel si také pracoviště řidiče a ukázkovou jízdu v jednom z nejnovějších autobusů Crossway v provedení Euro 6.