Půjde o evropské peníze poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR, postupně se v objektu bazénu provede zateplení stěn po obvodu a zateplení střechy, výměna oken a dveří, instalace plynových tepelných čerpadel.  Náklady by měly dosáhnout výše 7,5 milionu korun, třímilionová dotace je pomůže městu výrazně snížit. Práce směřující k úsporám energií se stanou součástí celkové rekonstrukce a modernizace krytého bazénu.
Druhou dotací, rovněž od Státního fondu životního prostředí z financí Evropské unie, kterou Vysoké Mýto letos dostane, je příspěvek na varovný systém města. Hlavním úkolem tohoto projektu je zpracovat digitální povodňový plán a pořídit hlásný a varovný systém pro místa, jež jsou na území města nejvíce ohrožena v případě výkyvů počasí a náhlých přívalových srážek. Opatření by měla předcházet povodním a škodám, rychle informovat obyvatelstvo o hrozícím nebezpečí a zajistit nepřetržité monitorování hladiny řeky Loučné. Náklady u tohoto projektu činí 6,8 milionu korun, dotace zaplatí 6,1 milionu. Schválení dotace znamená završení několikaletého úsilí radnice o vyřešení situace v ohrožených místech, mj. podél koryta Loučné při průtoku městem a na okraji Mýta ve směru na Vanice. Systém počítá i s obyvateli šesti integrovaných vesnických částí. Pro každou je navrženo několik bezdrátových hlásičů a reproduktorů. Pro vlastní Mýto bylo navrženo 176 hlásičů se 704 reproduktory, pro vesnické části celkem 28 hlásičů se 112 reproduktory. V těchto místech nejsou totiž jiné prostředky pro varování obyvatel. (jko)