Související články vpravo…

Zastupitelé jednoznačně odsouhlasili zpětvzetí žaloby na Ladislava Kráčmaru, rozhodli se ve sporu dále nepokračovat a respektovat rozhodnutí Nejvyššího soudu. Svým krokem se definitivně vzdali myšlenky, že město získá dlužnou částku zpět.

Komerio se v Žamberku začalo znovu naplno skloňovat loni v září po odvolání Tomáše Kalouse z funkce starosty, v níž ho nahradil Jiří Dytrt. Kalous se krátce nato obrátil na Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí s novým důkazem. Vyšetřování vede hospodářská kriminálka a už poněkolikáté je prodlouženo, a to až do konce června.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky

Předmětem dnešního jednání se však Komerio stalo kvůli rozsudku Nejvyššího soudu, který konstatoval, že dluh není vymahatelný. „Na zastupitelstvu bychom měli jen konstatovat, že nebudeme dál pokračovat ve vymáhání z toho titulu, že by to stálo obrovské peníze a soud nám sdělil, že vymahatelnost možná není,“ uvedl před zastupitelstvem starosta Jiří Dytrt.

Zajímavé však je odůvodnění rozsudku. Nejvyšší soud zrušil rozsudky nižších instancí ve věci žaloby města proti Ladislavu Kráčmarovi, na nějž jako fyzickou osobu byla smlouvou z 9. srpna 2001 postoupena část pětimilionového dluhu Komeria. „V roce 2005 jsme jako město podali k soudu návrh na vymahatelnost pohledávek Komeria. Právní zástupce města nám doporučil, abychom nežalovali celou částku, protože by to město stálo velké peníze, tak jsme žalovali jen o milion,“ připomíná historii starosta. Město bylo nejprve úspěšné, ale letos udělal výraznou tečku za snahou získat zpět alespoň část z pěti milionů Nejvyšší soud.

Ten totiž konstatoval, že smlouva o postoupení pohledávek je neplatná z toho důvodu, že byla uzavřena dříve, než o tom rozhodlo zastupitelstvo města: podepsána byla 9. srpna, zastupitelé ji schválili až 13. srpna. „Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že žalobce není k vymáhání v žalobě uplatněné pohledávky věcně legitimován a posouzení této otázky provedené odvolacím soudem je nesprávné a v rozporu s judikaturou a hmotným právem,“ píše se mimo jiné v rozsudku.

Kdo za chybu nese odpovědnost?

Dá se tedy usuzovat, že město a jeho obyvatelé přišli o pět milionů chybou konkrétních viníků, kteří smlouvu podepsali před usnesením zastupitelstva, tedy bez jeho souhlasu. Jestli z případu vyvodí osobní zodpovědnost, je ovšem otázkou…

Kapitola Komerio se začala psát už v roce 2000. Tehdy se město rozhodlo zhodnotit deset milionů prostřednictvím společnosti Komerio, brokerský dům Konečný, s nímž uzavřelo smlouvu o půjčce s devítiprocentním úrokem na tři měsíce. S podpisem smlouvy souvisí „staronový“ Kalousův důkaz: miliony odešly 3. února, kdy příkaz k úhradě podepsal jeden z tehdejších čelních představitelů města, ale zastupitelstvo města převod posvětilo až 9. února. Kopii příkazu bývalý starosta z banky získal loni v létě.

Případem se už měsíce zabývá hospodářská kriminálka. Vyloučené ovšem není, jak pro Deník uvedl nejmenovaný zdroj, že na konci sáhodlouhého vyšetřování nebude zahájeno žádné trestní stíhání z důvodu promlčení.