Milan Košař působil ve Vysokém Mýtě 25 let, zasloužil se mimo jiné o rekonstrukci Šemberova divadla, inicioval rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara II. a naposledy byla pod jeho autorským dozorem provedena rekonstrukce Vaňorného náměstí. Činnost externího městského architekta Milan Košař ve Vysokém Mýtě ukončil koncem minulého roku a předal štafetu svému nástupci Jakubovi Chobotskému.