Radní Pardubického kraje převzali při svém čtvrtečním jednání záštitu nad dvěma významnými akcemi pořádanými v okrese.

Pardubický kraj, který se prezentuje jako region sportu a kultury, zaštítí Mezinárodní závod automobilů do vrchu pořádaný v květnu v Ústí nad Orlicí. „Ústecké závody jsou nejvýznamnějším motoristickým závodem, který se na území kraje koná,“ podotkl vicehejtman Roman Línek. Ten také převzal záštitu nad Posvícenskou show, vyvrcholením pořadu Rozhlasové posvícení. Do něj se mohly přihlásit všechny obce z regionu a stát se tak jakýmsi rozhlasovým studiem se živými vstupy. V té nejlepší podle hlasování diváků uspořádá Český rozhlas velkou Posvícenskou show. „Projekt, jehož prostřednictvím mají obce z regionu možnost zviditelnit se a představit se nejširší veřejnosti, se mi líbí,“ doplnil Línek. Další akcí na Orlickoústecku, nad kterou převzal záštitu radní Ivo Toman, je Zámrskání 2008. Kulturně-společenskou akci hostí v červnu Zámrsk u Vysokého Mýta a pořadatelé by na ni měli dostat od kraje 30 tisíc korun.

Integrace Romů

Rada Pardubického kraje na svém zasedání také projednala několik bodů týkajících se sociální problematiky.

„Projednali jsme také dva záměry projektů zaměřených na sociálně vyloučené osoby. První projekt je zaměřen na příslušníky romské menšiny a spočívá v nasazování terénních pracovníků ve vyloučených romských lokalitách na území kraje. Nejen naše zkušenosti totiž potvrzují, že individuální pomoc poskytovaná v daném prostředí přináší nejlepší výsledky v začleňování romských komunit do společnosti. Projekt bude financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, stejně jako projekt druhý. Jeho náplní je poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje,“ řekl po jednání radní zodpovědný za oblast sociální péče Miloslav Macela. Rada také udělila několik dotací v oblasti sociální péče. Získala ji například obecně prospěšná společnost Gaudium z Lanškrouna na nový mikrobus, jehož prostřednictvím bude zajišťovat dopravu handicapovaných žáků do Speciální základní školy v Lanškrouně.

Radní dále rozhodli o změnách některých položek krajského rozpočtu na rok 2008. Stalo se tak v případech, kdy bylo třeba zajistit služby, povinnosti či opravy nad rámec původních finančních předpokladů. Z uspořených prostředků bylo převedeno 5,9 milionu korun do kapitoly zdravotnictví. „Tyto peníze rozdělíme mezi jednotlivé krajské nemocnice. Děláme to proto, abychom pokryli zvýšené provozní náklady spojené se zabezpečováním ústavní pohotovosti v kraji,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví Josef Janeček.

Dále budou tři miliony korun rozděleny na obnovu kulturních památek. Radní Miroslav Brýdl navrhl toto navýšení z důvodu velmi špatného stavu památek v regionu. Každoroční požadavky na jejich opravy přibližně osmkrát převyšují objem finančních prostředků, které je kraj schopen poskytnout a navýšení má alespoň částečně odstranit tuto disproporci. Celkem 11 milionů korun z volných prostředků kraje bude směřovat do dopravy.