Bariéry se sběrnými kbelíky se staví na pěti úsecích, ochránci přírody pak odchytnuté obojživelníky přenášejí na druhou stranu silnice k rybníku. Pomocných rukou podle Víta Bednáře z Českého svazu ochránců přírody Podorlicko není nikdy dost. „Nebojíme se však, že bychom nebyli schopni transfer personálně zajistit. Uvítáme zejména takové dobrovolníky, kteří jsou ochotní nám pomoci ve všední dny okolo šesté hodiny ranní,“ uvedl Vít Bednář.

O víkendech se začíná o něco později. Kontakt najdou zájemci na webových stránkách organizace, kde jsou také uveřejňována veškerá data o transferu.

Letos se v Přívratu na jednom z úseků bude stavět trvalá zábrana. Zainvestuje ji kraj, předpokládá se, že trvalé řešení bude stát 3,2 milionu korun.

Trvalé zábrany na vybraném úseku pomohou při následujícím transferu obojživelníků. Ti putují ze zimovišť do rybníku, v němž se líhnou nové generace. „Opatřením se ochrání místní populace obojživelníků při jarním i zpětném tahu. Podél komunikace jsou navrženy pevné zábrany doplněné trojicí propustků. Živočichové, kteří narazí na tuto zábranu, ji nedokážou překonat a budou putovat podél ní, a tato je navede k propustkům, kterými bezpečně projdou pod komunikací,“ uvedl k budování trvalých zábran hejtman Martin Netolický.

Pro ochránce přírody to ovšem zdaleka neznamená, že budou v Přívratu bez práce. „Trvalé zábrany budou ošetřovat asi pět set metrů vozovky po obou stranách a budou sloužit nejen obojživelníkům, ale i dalším drobným živočichům celoročně. Znamená to, že bude trvale ošetřena asi třetina z celkové délky dočasných zábran,“ uvedl Vít Bednář.

Českotřebovská organizace ochránců přírody Podorlicko usiluje o to, aby byly trvalé zábrany postaveny minimálně v celé délce dočasného řešení, jde o zhruba 1400 metrů po obou stranách vozovky, protože každoroční stavění dočasných zábran už pro ni začíná být neúnosné.

„Cílem je zabezpečit alespoň oblast aktuálně ošetřovanou v období jarní migrace dočasnými zábranami. Zda a jakým způsobem budeme pokračovat v projektech ochrany obojživelníků v lokalitě Přívrat, bude záležet na rozhodnutí členské základny organizace na základě toho, jak se bude vyvíjet situace ohledně stavby trvalých zábran,“ uvedl Vít Bednář.

Pokračovat bude také sběr dat, která ochráncům přírody pomáhají zmapovat stav populace obojživelníků, jejich rozložení po krajině nebo druhové zastoupení. Nasbírané údaje v neposlední řadě posloužily při přípravě trvalého řešení.

„Pro nás je důležitým závěrem, že populace obojživelníků je již několik let stabilní a pohybuje se okolo sedmi tisíc jedinců – s určitými přirozenými výkyvy – kteří každoročně migrují k rybníkům,“ dodal Vít Bednář.