V letech 2001-2005 se přes hranice správních obvodů obcí s rozšířenou působností přestěhovalo v celém Pardubickém kraji 36 360 lidí, což je oproti předchozímu období přírůstek více než čtvrtinový. Z hlediska správních obvodů obcí s rozšířenou působností v našem regionu nejvíce vzrostl počet přistěhovalých na Lanš〜krounsku, a to z 1056 na 1702, tedy téměř o šedesát procent. Kvůli 1731 vystěhovalým je tato oblast přesto v minusu - v největším je však Českotřebovsko, zde činí 426 osob. Přírůstek zaznamenalo v našem regionu pouze Vysokomýtsko, a to ve výši 145 obyvatel.

Na konci sledovaného období žilo na Orlickoústecku 1964 cizinců, z toho 923 ze zemí EU a 1041 z ostatních států. Největší podíl cizinců představovali občané Ukrajiny (719), dále občané Slovenska (460), Polska (383) a Vietnamu (107). Poláci mají výrazně nadprůměrné zastoupení na Žambersku a Králicku.