Orlický deník přináší projekt Starosti (nových) starostů, který čtenářům postupně představuje nejvyšší radní v jednotlivých městech okresu.
Ve Vysokém Mýtě do „žhavého“ křesla na příští čtyři roky usedl nový, v pořadí již třetí polistopadový starosta Miloslav Soušek, kterému jsme položili čtyři otázky.

Jaké jsou vaše první kroky ve funkci starosty?
Prvním krokem je převzetí činností a odpovědnosti. S tím souvisí inventarizace, audity, příprava rozpočtu pro příští rok a podobně. Dalším krokem už bude práce koncepční, spojená s naplňováním volebního programu všech koaličních partnerů. Cíle, které jsme si zadali, občané ve volbách podpořili. Naší povinností je závazky dodržet.

Které projekty chcete připravovat, ev. ve kterých budete pokračovat?

V minulosti byl rozpracován projekt muzea karosářství. Jedná se o výbornou myšlenku, ale provedení a především ekonomika projektu jsou bohužel ve své původní podobě pro naše město velmi nevýhodné. Nebude-li se Vysoké Mýto chtít dostat do dluhové pasti, budeme muset investici zredukovat, nebo zastavit.
Další dvě letos dokončené investice, kterými jsou Domov pro seniory a Centrum sociálních služeb, přicházejí do fáze možná ještě těžší než byla jejich vlastní výstavba a tou je zajištění provozu a financování.
Musíme také urychleně připravit a realizovat rekonstrukci krytého bazénu.
Nutné je též řešení parkovacích míst v centru města. Ideální by byl parkovací dům, ale to je prozatím vysoká ambice. Pro příjemný život občanů bude dobré upravit zelený pás parků kolem městských hradeb. Ani bezpečnost v této lokalitě zatím není tím, čím by se město mohlo chlubit. Mohl bych ve výčtu potřebných projektů pokračovat dál, např. oprava hradební zdi u kostela Československé církve husitské, přístavba sportovní haly či opravy chodníků a komunikací.
Mezi mé hlavní priority patří i budování souměstí Vysoké Mýto – Choceň. Tento prvorepublikový projekt je stále velmi atraktivní a značně by posílil ekonomiku regionu. Je škoda, že neexistuje například městská doprava právě v součinnosti Vysokého Mýta a Chocně.
Připravujeme i projekty neinvestiční, ale stejně důležité, například zvýšení bezpečnosti ve městě, zapojení nezaměstnaných do prací pro město a podobně.
Jako řadovému občanovi mi dříve vadila neexistence dlouhodobé vize a koncepce města. Není to jednoduché zadání, ale těší mě, že současná koalice tento záměr podporuje.

Jméno: Miloslav Soušek
Datum narození: 21. 6. 1961
Rodinný stav: ženatý
Původní povolání: vývojový pracovník, systémový analytik – IT a automatizace
Politická strana: ČSSD

Je nějaký projekt z minulého volebního období, jenž považujete za nejúspěšnější?
Rekonstrukce náměstí.

Je naopak něco, co se podle vás v minulém volebním období nedařilo a chtěl byste to napravit?

Občané Vysokého Mýta sami nejlépe vědí, co se jim v minulosti nelíbilo. Chci dělat slušnou politiku a dobrou práci pro město. Nechci začínat kritikou předchozích vedení města. Co se mi dříve nelíbilo, jsem již řekl. Ať už se jednalo o prodej městských bytů, rušení nemocnice, či přezírání názorů občanů. Dnes je třeba dívat se pouze dopředu.