Čtyřnožci, u nichž není znám jejich majitel, se budou na webu www.lanskroun.eu objevovat v nově vzniklé sekci s názvem Nálezy a nalezení psi. Mezi prvními, pro které budou v Lanškrouně touto cestou hledat nového pána, mají být kříženci Baron, Daisy a Tramp.
„Doufáme, že díky zviditelňování pejsků na webových stránkách města a ve zpravodaji se zrychlí jejich umisťování do nových rodin. Věříme, že se nám touto formou bude lépe dařit dohledávat majitele, kterým pejsek utekl. Třeba sousedé, kteří ho poznají, mohou dát okamžitě vědět buď městu Lanškroun, nebo nám do útulku," uvedla Renata Kristková z Canis centra. Do útulku vozí lanš-
krounská městská policie psy, u nichž nemůže určit majitele. Město pak útulku hradí 130 korun za jeden den jeho pobytu. „Za šest let, kdy útulek funguje, bylo od městské policie přijato 139 pejsků, z toho 34 z nich se vrátilo zpátky k majiteli a 101 psů našlo nového pána," dodala statistiku Renata Kristková. Do útulku bylo letos dovezeno patnáct psů odchycených na katastru města Lanškroun, v sedmi případech se podařilo najít původního majitele, ostatní byli umístěni do nových rodin.
V nové sekci lanškrounského webu by se měli objevovat všichni pejsci, i ti s hendikepem. Útulek získal dobrou zkušenost, když se mu záhy podařilo najít náhradního majitele i pro pejska s amputovanou nohou.