Sál nabídne zájemcům k prohlížení modely plachetnic z různých období minulých staletí, lodě bitevní i obchodní z moderní doby postavené mimo jiné z plastů nebo kartónu a další tvorbu lodních modelářů. K vidění budou třeba také části plavidel nebo lodě sestavené v malém uzavřeném prostoru, například uvnitř láhve nebo v žárovce. První den bude pro zájemce o modelářství otevřeno mezi 9. a 20. hodinou, druhý den od osmi do dvanácti hodin. Modely vyhodnotí postupně odborná porota, která vyhlásí výsledky a nejlepší výtvory a jejich autory v neděli v poledne. (jko)