„Opakované neopodstatněné napadání ze strany jednotlivých zastupitelů města, šíření pomluvy na mou osobu, problémy v navyšování rozpočtu, což má za následek nevyrovnaný průběh a chod prací potřebných v městských lesích,“ vyjmenoval Kubík důvody. Po svém nástupu se musel vypořádat s řadou problémů a také neochotou ke spolupráci ze strany bývalého správce.