Pedagogům a dalším více než dvěma stovkám lidí se nelíbí, že město v uplynulých dvou letech ve funkcích potvrdilo všechny ředitele mateřských a základních škol, a nyní vyhlásilo konkurz na „zušku". Rada města na petice zareagovala dopisem, v němž na konkurzu trvá. „Domníváme se, že je výsostným a nezpochybnitelným právem zřizovatele vybrat si ředitele, ředitelku příspěvkové organizace, a ne, aby osoby v této funkci, jmenované někým jiným, musel automaticky potvrzovat. V minulých letech byli ve funkci potvrzeni pouze ředitelé či ředitelky škol, které město, jako zřizovatel, vybralo," hájí vedení města svůj postup.
Učitelka „zušky" Tereza Červinková, která petice iniciovala, naznačila, že se připravuje nová petice. Nespokojení učitelé, hudebníci a rodiče žáků chtějí svůj nesouhlas vyjádřit masivněji a hlasitěji.
Rada města vyhlásila konkurz letos na jaře. Základní uměleckou školu město zřizuje od roku 2011 na základě dohody o převodu, jíž přešla ze správy Pardubického kraje. Město může dle školského zákona, který zavedl šestileté funkční období ředitelů, buď vyhlásit konkurz, nebo ředitele potvrdit ve funkci na další období.