Město věnuje velkou pozornost třídění odpadu. Už druhý rok se například v Letohradě třídí bioodpad. Při červnovém svozu se však vyskytly problémy, v nádobách totiž bylo i to, co patří do běžných popelnic a biologicky rozložitelný odpad tím pádem znehodnotilo. A místo v kompostárně skončil odpad na skládce v Českých Libchavách, což stálo peníze navíc. Radnice proto varovala občany, že bude nádoby na bioodpad prohlížet.

Dvaapadesát nádob bylo v pořádku

Namátková kontrola na konci prázdnin však dopadla dobře. „Na území Kolonie, Orlice a Kunčic byl kontrolován obsah celkem dvaapadesáti nádob,“ uvedl místostarosta Martin Hatka. „V žádné nádobě nebyl zjištěn nevhodný obsah, který by nebylo možné uložit na kompostárnu, jen v jednom případě obsahoval tak velké množství hlíny, že nebylo možné nádobu ručně vyprázdnit.“ Někde bylo v nádobách hodně ovoce a tekla z nich šťáva na vozovku. Lidem, kterým nádoby patřily, bylo proto doporučeno, aby je vyprazdňovali při každém svozovém dnu, i když nejsou ještě plné. Při „inspekci“ bylo zkontrolováno zhruba 4,5 tuny hmoty. Pracovníci technických služeb odpad uloží v kompostárně. „Za druhé čtvrtletí tohoto roku bylo svezeno v Letohradě přes 24 000 kilogramů biologických odpadů, které nebylo nutné odvážet na skládku do Českých Libchav a budou druhotně využity, což přináší významnou úsporu v městském rozpočtu,“ upozornil Martin Hatka.

DANA POKORNÁ