Město tak ze svého rozpočtu v letošním roce poskytne místní farnosti celkem 522 tisíc korun, z čehož 252 tisíc jsou peníze od ministerstva kultury na restaurování hlavních dveří kostela sv. Václava na náměstí, zbylé peníze činily příspěvek na záchranu zmiňovaných památek. Starosta Petr Fiala uvedl: „Vážím si podpory zastupitelů formou schválených příspěvků na záchranu kulturního dědictví našeho města. Jedná se o hodnoty, které neodmyslitelně patří k Letohradu. Děkuji naší farnosti, že se snaží získávat dotace na jejich zachování a obnovu. Společnými silami se tak snažíme uchovat památky v dobrém stavu i pro příští generace." (mag)