Se zahájením stavby se počítá v příštím roce, po jejím dokončení by trať měla vyhovovat požadovaným parametrům. Cílem je například zvýšit rychlost projíždějících osobních i nákladních vlaků nebo snížit negativní vliv železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Veřejné projednání projektu se připravuje na jaro. Starosta Jaroslav Zedník požaduje po investorovi, jímž je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), vizualizace. „Když někomu řeknete, že vedle vás bude stát čtyřmetrová betonová zeď, je rozhodně lepší ukázat vizualizace, aby lidé měli konkrétní představu, jak bude projekt v jednotlivých místech vypadat,“ je přesvědčen Zedník. SŽDC slíbilo, že vizualizace přiveze.

Podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřiny Šubové vyjde SŽDC vedení města maximálně vstříc: „Minulý týden jsme si s městem na společném jednání stanovily dva možné termíny veřejného představení přibližně v polovině dubna. Do 16. března, tedy v dostatečném termínu pro oznámení veřejnosti, si  vzájemně upřesníme finální termín veřejné prezentace připravované stavby, tedy základní data, koncepce modernizace, navržená protihluková opatření a podobně,“ uvedla. Deník se zajímal, zda mohou být vizualizace zveřejněny už nyní, podle mluvčí SŽDC však budou k dispozici až na veřejné prezentaci.

Kritika hejtmana

Hejtman, který je rodilým Českotřebovákem, podrobil kritice protihlukové stěny, které mají chránit lidi z domů v okolí trati před hlukem z projíždějících lokomotiv. Tak, jak jsou navržené, se mu nelíbí, přirovnal je k „nevzhlednému nezastřešenému tunelu, který neprodyšně oddělí dvě části města historicky protnutého železnicí“.

„Jsem přesvědčený, že protihluková bariéra, která má výšku až pět metrů, musí být navržena tak, aby nezastínila výhled občanů žijících podél trati. Jednou věcí je otázka hygienického posudku a druhou estetika,“ podotkl hejtman.

Při rekonstrukci má mimo jiné dojít ke zrušení nevyhovujícího podchodu pod železniční tratí, který vede od budovy firmy Korado na Semanínskou ulici. Nahradit by ho měla lávka vybudovaná nad kolejištěm. Zrušen má být také podchod, který vede z dopravního terminálu k firmě CZ Loko. Náhradou za něj by bylo prodloužení podchodů pod nástupišti.

Rekonstrukce se bude týkat hlavně železničního svršku a spodku, nástupiště mají zůstat ve stávající poloze s minimálními změnami.

Čas na změny

Přípravy projektu modernizace železničního uzlu jdou do finiše. Veřejné projednání je pro Českotřebovské šancí, jak ho změnit. „Ještě je čas se o něm bavit a bude-li třeba, udělat v projektu úpravy, aby se našel nějaký kompromis. Ale bude to těžké,“ dodává českotřebovský starosta Jaroslav Zedník s tím, že má na mysli požadavky orgánů státní správy a přísné hlukové limity.

Co modernizace uzlu zlepší:
- upraví průjezd železničním uzlem pro osobní dopravu (tím dojde ke zvýšení rychlosti vlaků, zvýšení nástupních hran)
- zlepší technický stav parametrů řešených úseků pro potřeby nákladní dopravy
- sníží negativní vliv železniční dopravy na životní prostředí a zdraví lidí
- zvýší bezpečnost železničního provozu a cestujících