Během přípravy na svou budoucí profesi zpracovávají tematické úkoly, které mají řešit zadání na aktuální téma v konkrétním zastavěném území. „V nadcházejících měsících by měli pod vedením jejich vyučující Zuzany Ambrožové zpracovat a prezentovat své návrhy na úpravu tohoto prostoru. Zhruba v polovině roku by mělo být sedm nejlepších návrhů představeno lanškrounské veřejnosti, která dostane možnost se k nim vyjádřit," informovala Jana Frühaufová z radnice. Nejúspěšnější z návrhů by měl dostat šanci, aby byl městem realizován. „Společným cílem studentů i města je upravit tento prostor tak, aby lépe sloužil svému účelu a byl veřejností více využíván," dodala Frühaufová. Různé směry ve zpracování návrhů, od reprezentativního pojetí zahrady až po neformální, ekologické, nastínil vysokoškolákům městský architekt Přemysl Kokeš.

Studenti  Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lanškrouně.

Budoucí Pivovarská zahrada vzniká z louky, oddělené od okolí kamennou zdí.

Spojit oba břehy

Podle Přemysla Kokeše bude pro studenty výchozím limitem především prostupnost území. Pivovarská zahrada je zahrnuta do jeho konceptu „Lanškrounské zahrady a cesta pod korunami stromů", který se týká zelených ploch v centru města. „V Pivovarské zahradě je nutné spojit oba dva břehy, protože je přeťata Třešňoveckým potokem. Jedním z podstatných zadání je najít způsob, jak formou zahradní krajinářské tvorby propojit oba dva břehy," řekl městský architekt Deníku. Jak dodal, prvním krokem pro to, aby se z podivné louky v centru města stala zahrada, už město udělalo tím, že ji ohradilo kamennou stěnou a oddělilo tak od okolních komunikací, vytvořilo se intimnější prostředí. „Teď je to na studentech. Máme dokončenou Zámeckou zahradu, která má spíše, jak se v krajinné a zahradní architektuře říká, spíše formální charakter. Je klidovou a odpočinkovou plochou. V Pivovarské zahradě je možné vytvořit mnohem více dětských prvků, může být výrazně hravější. Co se týče funkčního využití, měl by to být prostor pro děti, rodiny s dětmi. Byl bych rád, kdyby se do projektu mohlo zapojit gymnázium, ale třeba i některá základní škola, která by zde mohla mít některé pozemky a o část zahrady se starat," dodal Přemysl Kokeš.

Další spolupráce

Obdobný způsob spolupráce mezi městem a Ústavem zahradní architektury byl již v minulosti použit jako část programu prvního ročníku lanškrounského Hlína festu. Tehdy v rámci workshopu čtyři studenti oboru Zahradní a krajinářské architektury spolu s vyučující Zuzanou Ambrožovou vytvořili návrhy různých zákoutí Lanš-krouna, například prostoru před hostincem Krčma, kruhového objezdu, ulice Opletalova a dalších. Návrhy byly prezentovány veřejnosti, k jejich realizaci však prozatím nedošlo.

(zr, daf)