Jednání a rozhodnutí předcházelo období debat, posuzování a zvažování, co bude s pozemkem, na němž areál stojí, jak ho dostatečně využít a zastavět, co s vlastní budovou pivovaru a podobně. Odpovídající využití bývalého pivovaru, jehož budova je sice zajímavá a patří ke kulise této části města, ale nachází se již drahnou dobu v žalostném stavu, se dosud nenašlo. V nedávné minulosti v něm byl například sklad chemických hnojiv, střídali se majitelé.
„Zastupitelé rozhodli na veřejném zasedání, aby město nepokračovalo v jednáních o odkoupení pivovaru. Do popředí kromě jiného vystupuje požadavek na velice rozsáhlou rekonstrukci, což nebude zřejmě zrovna priorita města v dohledné době. Ale nikdy neříkejme nikdy, mohou se objevit jiné okolnosti a ovlivnit usnesení zastupitelstva, případně se objeví zájemci rozhodnutí místo nějak využít,“ vysvětlil současný stav starosta města Miloslav Soušek.
Před časem začala jedna společnost zabývající se výstavbou bytů stavět v části areálu v rámci projektu „Nový pivovar“. Vznikl zatím jeden dům na rohu ulic Mánesova a Jiráskova, jenž je po kolaudaci. „Další naplánovaná výstavba se však neobjevuje, zdá se, že se nedaří byty prodávat, i když ceny bytů poněkud poklesly,“ konstatoval František Jiraský, místostarosta města. Zároveň potvrdil, že se majitel pivovaru snaží podle možností  původní pivovarský objekt zajistit.  (jko)