V Ústí nad Orlicí zažádali o odpuštění nájemného téměř všichni, kteří provozují živnost v nebytových prostorech vlastněných městem. Město podnikatelům umožní odložit platbu nájemného za měsíce březen až červen se splátkou do 30. 6. 2021, odložené platby nebudou zatíženy úrokem z prodlení.

„Zároveň jsme připraveni řešit individuální případy, které se mohou týkat splátek nájemného v městských bytech a přímo souvisí se současným nouzovým stavem,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

V Lanškrouně rada města rozhodla o snížení nájmů subjektům, které provozují podnikatelskou činnost v prostorách města. „Snížení nájmů se týká těch, kterým byla některým z vládních nařízení činnost zakázána nebo výrazně omezena,“ informovala zdejší radnice. Úlevy nabídne i Česká Třebová. „Nebudou pokutovány pozdní úhrady nájmu z bytových i nebytových prostor města, pokud toto zpoždění nepřesáhne 90 dnů. Město Česká Třebová je připraveno vstřícně projednávat konkrétní případy individuálně. Zároveň hledáme možnosti, jak pomoci živnostníkům a podnikatelům,“ sdělila starostka Magdaléna Peterková.

Ve Vysokém Mýtě se otázkou, jak pomoci podnikatelům, začali zabývat ještě dřív než zareagoval stát. Rada města schválila, že za období od 1. ledna do 30. června nebude město podnikatelům v městských nemovitostech účtovat sankce za případné opožděné platby nájemného. „Jedná se odklad splátek nájemného, odpuštění sankcí a vyloučení výpovědi. Jsme samozřejmě rozhodnuti se k této záležitosti vrátit,“ uvedl starosta města František Jiraský s tím, že Mýto nyní čeká na další kroky vlády, čím dalším podnikání podpoří. „Pokud by podpora ze strany vlády byla nedostatečná, tak se v rámci zákonných mantinelů budeme snažit pomoct my,“ dodal starosta.