Jak prozradil předseda Mikroregionu Vysokomýtsko František Jiraský, prostředky z Evropské unie se na tyto záměry nepodařilo získat.

„V současné době v mikroregionu hledáme řešení, jakým směrem zaměří místní akční skupina pro Vysokomýtsko svou aktivitu do budoucna. Rozhodli jsme se zatím, že přibližně na rok činnost skupiny zakonzervujeme. Největší zájem měly obce v souvislosti s programem Leader o peníze na údržbu komunikací nebo na úpravy sportovišť. Je to škoda, Leader bude vypsán možná až za pět let,“ prohlásil František Jiraský.

Podle jeho slov nedopadl ani projekt mikroregionu na vybavení některých komunikací v devítce obcí, členů svazku, měřiči rychlosti vozidel a dalšími prvky zvyšujícími bezpečnost silničního provozu. Mikroregion „nevybojoval“ pro projekt potřebnou finanční podporu z regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod. „Může nás utěšovat jedině skutečnost, že na celém území NUTS 2 nedostal podporu žádný projekt tohoto typu a zaměření. To je ale málo, věřili jsme, že my uspějeme,“ dodal předseda mikroregionu. V projektu byly vytipovány obce, kde se běžně překračuje rychlost, takže měřiče by poněkud „umravnily“ neukázněné účastníky silničního provozu. ⋌(jko)