Požární sport se v posledních letech hodně rozšířil a těchto klání je v bývalém okrese celá řada. Závody nabízejí pobavení pro přihlížející i pro účastníky, je třeba promyslet taktiku ještě před samotným zahájením, protože překážky na trati dělají tento závod složitějším. Vše je připraveno tak, jako na běžných hasičských soutěžích, stroj, savice, hadice i káď s vodou. Uprostřed dráhy však soutěžící narazí na první překážku v podobě okna, kterou musí vést celý útok. To znamená, že každý z hasičů, který útok provádí, musí oknem prolézt. Ženy mají v této části trati usnadnění, čeká je pouze dřevěná koza. Další část útoku je také specifická. Pravý proud shazuje první terč a potom prodlužuje o jednu hadici, kde je umístěn také terč. Levý musí překonat překážku v podobě prolezení papírovou rourou. Výsledný čas se tak oproti běžnému útoku několikanásobně prodlouží.
Podoba soutěže prošla od prvního ročníku několika změnami, až se ustálila zhruba před deseti lety. I přesto se každý rok soutěžní družstva potýkají s různými chybami, které dělají soutěž atraktivnější pro přihlížející, ale také pro samotné soutěžící. Jako by se okno rok od roku zmenšovalo… Odměnou za jejich píli při trénincích a při závodu je jim putovní pohár. Specialitou je, že vítězné družstvo platí sud piva, který pak ostatní pomáhají ochotně konzumovat.
Od roku 2008 je program doplněn soutěží jednotlivců o Železného hasiče, která byla sestavena podle vzoru TFA. Zúčastňují se ho jak dobrovolníci z řad návštěvníků, tak vždy minimálně jeden ze soutěžících družstev. Trať je oproti TFA zjednodušena, hasič nenese dýchací přístroj, bariéra je snížena a závěrečný výběh do schodů je nahrazen třicetimetrovým výběhem do kopce.
Po vyhlášení všech výsledků následuje zábava a táborák. Letos tomu nebude jinak. Můžete se těšit jak na Železného hasiče a netradiční hasičský útok, ale také na večerní taneční zábavu, kterou zajistí Dual ze Sopotnice, bohaté občerstvení a také spousty zábavy.

Lucie Raliková