Za přestupek proti majetku mu byla uložena bloková pokuta.

(tv)