Ujít si jej nenechalo 89 dětí v doprovodu 112 dospělých. Programem provázelo Divadlo Štafličky ze Žamberka, které jej tematicky zaměřilo na piráty.  V tomto duchu se konaly různé soutěže, například  pití „rumu“ na čas, třídily se věci, které by pro piráty mohly být zajímavé…