Zhodnocení stávající spolupráce Pardubického kraje a Horské služby ČR a další připravené projekty byly tématem jednání hejtmana Martina Netolického s novým ředitelem organizace Patrikem Jaklem a náčelníkem oblasti Orlické hory Josefem Hepnarem na stanici v Čenkovicích. Ta byla vybudována také díky půlmilionovému příspěvku kraje v roce 2016. Pro letošní rok uvolní kraj 500 tisíc korun na nákup nové čtyřkolky s tím, že jeden ze starších modelů poslouží k obsluze tvrze Bouda.

„V rámci našich finančních možností podporujeme obě oblasti Horské služby v kraji již několik let prostřednictvím konkrétních dotací na nákup techniky. V minulosti jsme kromě příspěvku na stanici v Čenkovicích v částce 500 tisíc korun přispěli na nákup terénní čtyřkolky za obdobnou částku, zakoupili GO PRO kamery, skialpinistické lyže defibrilátory, GPS přístroje či víceúčelová nosítka,“ vyjmenoval dosavadní formy krajské podpory hejtman Martin Netolický, který zmínil také dotaci pro letošní rok. „Částkou 500 tisíc korun bychom podpořili nákup nové čtyřkolky s tím, že některý ze starších strojů by byl na oplátku vyřazen pro potřeby naší tvrze Bouda, kde nyní dokončujeme provozní budovu. Pro pohyb v lesích v okolí Boudy se jedná o ideální variantu,“ řekl hejtman Netolický.

Horská služba je obecně prospěšnou společností založenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic, informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách, provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v ČR i v zahraničí.