Lékařka si ocenění velice váží. „Je to ocenění nejen mé práce, ale práce celého týmu Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Vítězství je o to cennější, že ve finále jsem se potkala opravdu s kvalitními soupeři," prozrazuje Michaela Tomanová a dodává: „Je to také důkaz toho, že se vyplatí být nejenom dobrým manažerem a lékařem, ale také vyvíjet a praktikovat nové a vlastní metody léčby. Metoda Infinity, kterou jsem se svým týmem vyvinula, má velké úspěchy při léčbě pacientů s problémy pohybového ústrojí."

close Michaela Tomanová, ředitelka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. zoom_in

Porota ve finále vybírala v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb ze čtyř kandidátů. Kromě vítězné MUDr. Michaely Tomanové se do finále dostali také: MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel lázeňského holdingu sdružujícího Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, MUDr. Petr Chudomel, ředitel oblastní nemocnice Kolín, Kateřina Siveková Křižáková z Terapeutického centra Modré dveře. Michaela Tomanová zvítězila díky svému dlouholetému přínosu zdravotnictví a manažerským schopnostem.

close Manažerem roku 2014 za zdravotnictví a sociální služby se stala MUDr. Michaela Tomanová. zoom_in

„Vítězné manažery jsme vybírali podle jejich manažerských schopností a výsledků jejich práce. Vítězové měli špičkové výsledky ve všech pěti námi hodnocených oblastech, včetně produktivity práce a přidané hodnoty, o kterých se podle mne v ČR mluví málo," říká o výběru vítězů prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
Komise vybírala mezi 250 manažery, ze kterých vzešlo 77 finalistů. Absolutními vítězi letošního ročníku se stali a titul Manažer roku získali Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ, a Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a ředitelka společnosti Petrof.