Orlický deník přináší projekt Starosti (nových) starostů, který čtenářům postupně představuje nejvyšší radní v jednotlivých městech okresu.
V Králíkách do „žhavého“ křesla na příští čtyři roky usedla staronová starostka Jana Ponocná, které jsme položili několik otázek.

Jaké byly vaše první kroky ve funkci starostky?
Moje první kroky ve funkci starostky proběhly před čtyřmi lety a znamenaly pro mě velkou životní změnu. Máte-li na mysli moje první kroky po opětovném zvolení, tak ty se nebudou příliš lišit od toho, co jsem v této funkci dělala v uplynulých letech. Jsme však na začátku volebního období a je třeba ustanovit výbory zastupitelstva, komise, osadní výbory atd. Tomu se budeme společně s radními věnovat v nejbližších dnech.

Které projekty chcete připravovat, ev. ve kterých budete pokračovat?

V uplynulém volebním období jsme rozpracovali několik projektů, na které se nám podařilo získat dotace a v nejbližší době začneme s fyzickou realizací. Jedná se především o vybudování varovného a vyrozumívacího systému a vybudování technologického centra pro město Králíky a spádové obce. Pracujeme na dalších projektech, například na rekonstrukci kanalizace a čistírny odpadních vod, zateplení městských bytů, zvýšení bezpečnosti na přechodech a dalších.

Je nějaký projekt z minulého volebního období, jenž považujete za nejúspěšnější?

Město Králíky realizovalo v minulém období největší projekt za uplynulých dvacet let, a to rekonstrukci vojenského muzea. I když tato investice není ze strany občanů hodnocena tak, jak bychom si přáli a jak si zasloužila, jsem přesvědčena, že v budoucnosti bude význam tohoto projektu doceněn především v souvislosti s ostatními aktivitami v oblasti cestovního ruchu, které probíhají v celém regionu a které by měly v budoucnu vytvořit významné množství pracovních míst.

Je naopak něco, co se podle vás v minulém volebním období nedařilo a chtěla byste to napravit?

Myslím, že máme rezervy v komunikaci samosprávy s občany.