Po přehlídce historických vojenských vozidel a pietních aktech, které  uctily oběti 2. světové války, generála Knopa a statečné členy paravýsadku Barium, se centrem programu stala louka Pod Suticí, na níž vyrostl dobový tábor připomínající činnost  československého vojska ve Velké Británii a v Sovětském svazu. Zhruba sedm desítek členů klubů vojenské historie z Čech i Slovenska prezentovalo dobovou výzbroj, výstroj i techniku, návštěvníci mohli vidět polní ošetřovnu, poštu, kuchyň, nechyběly ukázky výcviku i atraktivní střelby z kanonů a těžkého kulometu Maxim. „Lidé si mohou udělat obrázek o tom, jak tehdy vlastně  voják vypadal, čím byl vybavený, jaký byl jeho výcvik," řekl k programu jeho hlavní organizátor, člen KVH „Rota Nazdar" Vladislav Severin. Jak dodal, především mládež má na podobných akcích možnost názorně se seznámit s významnou etapou historie Československé republiky, o které dnes, bohužel, mnoho neví. „Mám pocit, že mládež o této době nemá vůbec povědomí, protože ve školách je to nikdo neučí. Dá se říci, že učitelé tuto dobu velmi rádi přeskakují, protože ani oni o ní nic nevědí. Troufnu si dokonce říct, že ani o tuto tematiku nemají zájem. Forma,  kterou jsme dnes zvolili, je pro  mladé velmi přístupná, kde jinde by se nakonec s něčím podobným setkali," prohlásil Vladislav Severin. O vztahu k historii naší republiky a národní hrdosti pak mluvila i řada především starších návštěvníků akce.

„Historii našeho vojska v zahraničí v době druhé světové války je třeba stále připomínat, protože současná výuka ve školách není nejideálnější. A děti a mládež si neuvědomují, že spousta věcí, které berou jako samozřejmost, samozřejmostí není. Sám jsem v aktivních zálohách Armády České republiky a samozřejmě vím, že branná povinnost existuje pro všechny. To si možná ani mladí kluci dnes  neuvědomují. Že kdyby došlo k nějakým problémům, jako že k nim může dojít, což dnes vidíme třeba na Ukrajině, mohli by být teoreticky povoláni. A nebudou nic znát, nic vědět, nebudou mít žádnou představu. Prostřednictvím dnešní akce si možná některé věci dokáží víc uvědomit, začnou je víc zajímat," podotkl Václav Novák z České Třebové, člen jednoho v klubů vojenské historie, které se na ukázkách podílely. „Dnes mají mladí, bohužel, úplně jiné hrdiny: superstar, fotbalisty, herce z pochybných filmů. A to je špatně," poznamenal jeden z jeho kolegů.

Je nutné připomínat

„Byl jsem se také podívat na výstavu v žamberském muzeu. Je věnovaná vojenské historii a je krásně udělaná. A když si tam člověk přečte, z jakých poměrů Žižka a další členové Baria vyšli, jací to byli lidé a jakou v sobě měli hrdost a odhodlání, je to prostě fantastické. Dnes je to s mládeží opravdu jinak a já jsem rád, že se do škol začíná trochu vracet třeba i branná výchova a třeba se začne o našich vojácích v zahraničí a národní hrdosti víc mluvit," zdůraznil   Jaroslav Flekr, který se přijel na akci podívat z Kunvaldu a velmi ji chválil.

„Mám pocit, že mladé lidi naše historie nezajímá, nic o ní nevědí, což mě moc mrzí," prohlásil Rudolf Turko z Letohradu. Jak prozradil, sám po válce létal nějaký čas jako vojenský pilot. V paměti má stále i události z roku 1938. „Můj táta byl velitelem jedné z pevnůstek v pohraničí a pamatuju si, jak neradi je vojáci opouštěli. Tuto dobu i statečnost našich vojáků v zahraničí je stále třeba připomínat."
Dobový vojenský tábor si přišel prohlédnout i Jaroslav Herain z Ústí nad Orlicí, válečný veterán,  který absolvoval mj. i vojenské mise v Libérii a Iráku. „Také já musí říci, že je nutné si naši historii připomínat, především proto, abychom si vážili svobody, kterou dnes máme. Když vidím, co se děje na Krymu, uvědomuji si to dvojnásob. Povědomí hlavně u naší mládeže je v tomto ohledu hodně chabé," řekl.
Že to s mladými nebude snad až tak úplně špatné, potvrdil příklad gymnazisty Jakuba Stejskala a „deváťáka"  Martina Felcmana ze Žamberka. „O skupině Barium jsme se učili ve škole, jsme skauti a tady jsme dnes pomáhali s přípravou. Moc se nám tu líbily hlavně zbraně, třeba ty sovětské. Vše je tady předváděno hodně názorně, zajímá nás to a dost se tu můžeme dozvědět," svěřili se chlapci Orlickému deníku.

Mezi čestnými hosty byl i Josef Krám z Rychnova nad Kněžnou, jehož otec byl v důsledku zrady za spolupráci se skupinou Barium těsně před koncem války popraven fašisty. „Z toho, co se tu dnes děje, mám upřímnou radost. A jsem za to vděčný městu a všem, kdo se na akci podílejí. Žamberk věnuje památce skupiny Barium obrovskou pozornost. Klobouk dolů, vše je zde skvěle zorganizováno," hodnotil.

Barium ve světě

O žamberské akci se dozvěděl, řečeno jen s mírnou nadsázkou, celý svět. A to díky radio- amatérům,  kteří pod mimořádnou značkou OL 70 Barium navázali v těchto dnech radiové spojení s mnoha stovkami míst, mj. i Havajskými ostrovy, Japonskem, Amerikou či Mongolskem, v sobotu pak také s ústředím RAF –  anglického královského letectva. Zvlášť ve dnech výročí vylodění v Normandii je podle radioamatérů tato značka velmi atraktivní a její propagace je obrovská.