Škola je do projektu zapojena od roku 2006. Mohamadou Souaré, jehož Králičtí adoptovali v loňském školním roce, tak může - díky králické mládeži – navštěvovat školu a má věci, které jsou potřeba pro školní docházku. Rodina Mohamada patří k těm chudým, jež nemá peníze na vzdělání.

Strýc, u něhož chlapec žije, je podle dopisu od koordinátora projektu velmi rád, že je možné díky pomoci z České republiky zajistit vzdělání malého Mohamada. Aby však mohl ve školní docházce pokračovat, bylo nutné vybrat peníze i na školné pro příští rok a ještě během podzimu je odeslat.

Šlo o tutéž částku jako vloni, tedy 5250 korun. Králickým se to opět společnými silami podařilo – žáci a učitelé ze „žluté školy“ vybrali 1383 korun, pedagogové a děti z „bílé školy“ shromáždili 1522 korun, studenti a učitelé gymnázia přispěli částkou 4018 korun.

Školné pro Mohamada tedy mohlo být včas poukázáno na patřičný účet, peníze, jež byly vybrány navíc – 1673 korun – byly stejně jako loni odeslány na účet, z něhož se hradí další pomůcky do školy, oblečení či hračky.

(pá)