Rada města má doporučit zastupitelům vydání  obecně závazné vyhlášky, kterou bude s účinností od 1. ledna 2015 stanoven zákaz provozování loterijních a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí. Návrh obsahuje přechodné ustanovení, které umožňuje, aby loterijní činnost, jejíž provozování bylo povoleno příslušnými orgány přede dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky, mohla být ještě na území města provozována, a to nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.