Koupili a vlastními silami za pomoci grantu opravili vyřazenou maringotku, ve které se už přes rok schází školní mládež. „Domeček na kolečkách" parkuje ve dvoře jednoty bratrské a klub dostal název  MarinG(O)Dka.

Už nemusí trávit čas na ulici

Jeho posláním je stáhnout děti z ulic a nabídnout jim smysluplnější program, než se bezcílně potloukat po městě a z nudy zkoušet hlouposti. „Cílovou skupinou jsou děti ve věku od šesti do patnácti let, které nedocházejí do žádných klasických kroužků a volný čas v podstatě tráví na ulici. Programů se ale zúčastňují i jejich kamarádi ze sociálně silného zázemí, takže dochází k integraci těch více znevýhodněných. Při realizaci tohoto projektu jsme se nechali inspirovat terénními sociálními pracovníky z pražských sídlišť, kteří proměnili v klubovnu vysloužilou obytnou buňku," říká Martin Kalášek, vedoucí projektu a jeden z dobrovolníků, na kterých stojí provoz klubu. Přijít může kdokoliv, činnost klubu je zdarma. Ve školním roce má stálý program, otevřen je každý pátek odpoledne. Těm, kteří přijdou, nabízí různé společné aktivity, využívat mohou jeho zázemí, jako jsou taneční podložky, terč se šipkami nebo knížky. Náctiletí mohou sami přicházet s nápady, co by chtěli dělat. „Co se příliš neosvědčilo, jsou výukové programy, které jsme se snažili zakomponovat do činnosti klubu. Třeba když se klub Exit zapojil do kampaně proti kouření, zorganizovali jsme i besedy v maringotce. Děcka to zvládla, ale bylo vidět, že jejich pozornost je nucená, zavánělo jim to školou," poznamenal dobrovolník. A jaké problémy mládež řeší? „To je hodně individuální. Prochází pubertou, začínají řešit rodiče, partnerské vztahy, objevují svět, ve kterém jsou i cigarety, alkohol a drogy. Vyrůstají v hodně chaotické době a někdy nemají prostor se s tím srovnat," dodává Martin Kalášek.
Klub MarinG(O)Dka stanovil pro své „klienty" pravidla, nikdo nesmí přijít opilý, za nežádoucí chování jsou považovány i urážky, agrese a sprostá mluva. Také přílišné sbližování není vítáno. Pokud někdo přestřelí, může být z klubu vyhoštěn. Vyhazovat   nemuseli zatím nikoho.
Klub funguje i v zimě, ale schází se v budově Rodinného centra, kde paralelně probíhá také klub deskových her.

Zkušenosti zúročí  v novém klubu

Realizační tým klubu MarinG(O)Dka byl ve výběrovém řízení městem Ústí nad Orlicí vybrán jako provozovatel městského volnočasového klubu Kamin, který od září bude fungovat v bývalé kampeličce vedle školy v Hylvátech. „Naši dobrovolníci tak zúročí své zkušenosti a svůj elán, aby vytvořili zázemí zejména dětem ze znevýhodněných lokalit města ve věku šest až patnáct let," dodal za realizační tým Dan Dostrašil.

Klub MarinG(O)Dka.