Je jakousi elektronickou peněženkou, kterou si uživatel předem „nabije" určitou částkou, podobně jako předplacenou kartu do mobilu.  V Ústí  se tak podařilo realizovat dlouho slibovaný projekt. Už po několika dnech se ale ozvaly připomínky.
Městská karta nahrazuje dosavadní identifikační karty. A právě firma, která doposud  odbavovací systém provozovala,  se ozvala s kritikou postupu města a jeho společnosti Tepvos. Na webové stránce nazval  zástupce této firmy Jaromír Junek  Městskou kartu  „ústeckou Opencard". Považuje ji  za zbytečné plýtvání městskými penězi, poukázal na zvláštní okolnosti výběru firmy nebo absenci slibovaných výhod. Upozorňuje také na jejich vyšší ceny: „Současné identifikační kartičky s platností na 2 roky stály 20 Kč. Nová městská karta stojí 100 Kč (nebo 150 Kč v provedení hodinky). Tuto částku zaplatil uživatel dosavadního systému za 10/15 let." Na kritiku zareagoval Tepvos, který zveřejnil obsáhlé vyjádření.V něm popírá, že by nový systém byl předražený, nefunkční a nevýhodný a ohradil se proti jakémukoliv srovnávání s pražskou Opencard. Například vyšší ceny za novou kartu zdůvodňuje Tepvos takto: „Ano, návštěvník zaplatí za novou kartu více, ale její platnost je prakticky neomezená. Dále čerpá výhody za nabití a vstupy např. do krytého plaveckého bazénu má výrazně levnější. Navíc se jedná o kartu magnetickou, tzn. o několik úrovní výše, než je současná s čárovým kódem."

Prohlášení zástupce ID systemu a reakce spol. Tepvos:

Městská karta Ústí nad Orlicí aneb I Ústí nad Orlicí má svoji Open-card

možná poněkud zaujatý pohled firmy, která doposud provozovala odbavovací systém v Ústí nad Orlicí

Proč tato stránka ?

Především proto, že mi celá akce s městskou kartou přijde jako naprosto zbytečné vyhození nemalé částky z kasy města, trápeného dluhem za Kociánku.

Dále také proto, že ve vysílání televize OIK se v reportáži o nové městské kartě vyskytly nepravdivé informace o stávajícím systému a nemožnosti jeho dalšího rozšiřování do budoucna. Naší firmu nikdo o ukončení provozu odbavovacího systému oficiálně neinformoval a neposkytl nám ani možnost se k celé záležitosti vyjádřit.

Historie odbavovacího systému v Ústí nad Orlicí

Naše firma vyvinula a realizovala první odbavovací systém pro koupaliště v republice, a to již v roce 1995. Od té doby jsme systém dodali na spoustu dalších sportovišť, mimo jiné např. na zimní stadion v Pardubicích. V Ústí nad Orlicí byl odbavovací systém zaveden v roce 2000 na aquaparku a postupně byl rozšířen na plavecký bazén, saunu a zimní stadion. Pro identifikaci návštěvníků používal nejprve karty s čárovým kódem, po zavedení na plavecký bazén také čipy ve formě hodinek. 13 let systém fungoval bez větších problémů i při velkých náporech návštěvníků,a to přesto, že narozdíl od jiných součástí aquaparku neproběhla repase turniketů a dalších zařízení.

Systém byl podle požadavků firmy Tepvos postupně rozšiřován tak, aby odpovídal nově vzniklým požadavkům provozovatele a byl doslova šitý na míru. Bylo doplněno mnoho možností placení (např. poukázkami, různé slevy apod.), bylo doplněna možnost hodinového vstupného na Aquaparku. Je pravdou, že jsme se nedohodli s Tepvosem na servisní smlouvě (mimochodem, námi požadovaná cena byla nižší než je cena za servis u nového systému), přesto jsme však poskytovali hot-line zdarma a Tepvosu účtovali jen servisní zásahy nebo požadované rozšíření systému, bez účtování ročního paušálu za servis.

Ve vysílání OIK se objevila informace, že náš systém není možné rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že odbavovací systém je kompletně vyvinut naší firmou od turniketů až po software, rozšiřování systému bránila jen neochota firmy Tepvos za rozšíření zaplatit, vzhledem k ceně nového kartového systému, směšné částky.

V minulých letech jsme se zúčastnili jednání na firmě Tepvos, kde byl vznesen dotaz na zavedení tzv. městské karty. Snažili jsme se vysvětlit, že takováto karta má opodstatnění pouze ve větších městech, kde řeší placení v hromadné dopravě a pak se na ni nabalují další funkce. V UO, kde je veřejná doprava mizivá, by tuto funkci karta neplnila a ostatní potřeby jsou již pokryty stávajícím systémem. Navíc by se náklady na zavedení městské karty pohybovaly řádově minimálně ve statisících (za předpokladu využití stávajícího odbavovacího systému), což se nám zdálo hodně vzhledem ke stavu městské pokladny UO.

Zavedení městské karty

O výměně odbavovacího systému za systém městské karty jsme se letos v létě dozvěděli z ústeckého zpravodaje, oficiálně nás nikdo neinformaoval. Naše firma by se sice výběrového řízení na ústeckou kartu pravděpodobně nezúčastnila, a to z důvodu uvedených výše, a nevadilo by mi, že nás Tepvos nevyzval k účasti ve výběrovém řízení, (což mu zákon neukládá), ale bylo by projevem slušného chování nás alespoň informovat.

Ve finále se výběrového řízení zúčastnily pouze dvě firmy, možná i díky zadávacím podmínkám, které se nám jeví jako šité na míru vybranému uchazeči.

Ze zpětného pohledu mi to připadá, že plán na chystanou změnu (zejména před námi) Tepvos tajil a neměl zájem, abychom se k celé záležitosti mohli vyjádřit nebo se jí jakýmkoliv způsobem zúčastnit - proč, to se můžeme pouze dohadovat.

Na stránkách Tepvosu jsme našli vyhodnocení výběrového řízení, které vyhrála firma Ivar a.s. Veřejně přístupný dokument obsahune informaci o ceně nového systému, která je 1 433 850 Kč vč. DPH + 117 759 Kč ročně za servis. V ceně není zahrnut pronájem parkovacího systému - dalších 106 620 Kč měsíčně, to je dalších 1 279 440 Kč každý rok .

Oprava 11.9.2013: domníval jsem se, že jde o pronájem parkovacích automatů, ve skutečnosti jde o splátky formou pronájmu, takže po zaplacení zhruba 6 milionů se parkovací systém stane majetkem Tepvosu - omlouvám se za nepřesnou informaci.

V ceně nejsou zahrnuty turnikety. Podle smlouvy o dílo se předpokládá využití turniketů dodaných naší firmou, které bez repase slouží již 13 let. S naší firmou však nikdo nejednal ani o jejich použití pro jiný systém, ani o případném servisu, takže v případě jakékoliv poruchy se budou muset dokoupit nové turnikety, což představuje další nemalé náklady.

Zajímali jsme se o důvody výměny systémů. Na stránkách o městské kartě jsme našli následující zdůvodnění:

slevy na vstupném proti platbě v hotovostibezhotovostní úhrada vstupného nejen pro uživatele karty, ale i pro jeho doprovodrychlejší a jednodušší odbavení návštěvníků, odpadá čekání u pokladnyvyužití Městské karty jako elektronické peněženky mimo rekreační zařízení např. parkovací systémKdyž se podíváme na jednotlivé body:

Slevy na vstupném proti platbě v hotovosti.. umožnil i stávající systém, platba v hotovosti však nebyla preferována, protože návštěvníci platící hotově musí vždy do pokladny, což při větší návštěvnosti vede ke vzniku front u pokladny.

Bezhotovostní úhrada vstupného nejen pro uživatele karty, ale i pro jeho doprovodNa aquaparku a zimním stadionu dosavadní systém umožňoval použít 1 kartu pro libovolný počet návštěvníků. Na bazénu musel mít každý návštěvník svoji kartu kvůli měření doby pobytu v bazénu, tomu se ale nevyhne ani nový systém.

Rychlejší a jednodušší odbavení návštěvníků, odpadá čekání u pokladny.. umožnil i stávající systém. Navíc návštěvníci měli možnost zjistit stav konta a dobít karty v mincovnících, takže nemuseli čekat frontu u pokladny, což nový systém nenabízí.

Využití Městské karty jako elektronické peněženky mimo rekreační zařízení např. parkovací systémZde je obyvatelům UO poněkud utajen fakt, že město hodlá zpoplatnit další parkovací místa v UO, které byly dosud zdarma. Firma provozující městskou kartu bude podle smlouvy inkasovat 103 620 Kč měsíčně za pronájem parkovacích automatů, takže pokud se za parkování vybere méně, bude tento systém město dotovat dodavateli parkovacího systému. V každém případě budou občané za parkování v UO platit z převážné většiny soukromé firmě, a teprve pokud něco zbyde, půjdou peníze městu.

Z pohledu návštěvníka

Současné identifikační kartičky s platností na 2 roky stály 20 Kč. Nová městská karta stojí 100Kč (nebo 150Kč v provedení hodinky). Tuto částku zaplatil uživatel dosavadního systému za 10/15 let. Navíc měl možnost na bazénu si čip pouze půjčit oproti záloze, takže neplatil nic navíc. Nabízeli jsme v minulosti Tepvosu rozšíření čipů i na další sportoviště, ale Tepvos neprojevil zájem.

V případě ztráty nebo poškození karty si u dosavadního systému uživatel zaplatil 20 Kč, nyní to bude 100/150 Kč.

Platnost nové městské karty je jeden rok od poslední manipulace s kartou (tj. dobití nebo platba kartou). Pokud tedy rok kartu nepoužijete, budete si muset koupit novou, za 100/150 Kč.

Použití městské karty je prezentováno jako zvýhodněné vstupné. Ve skutečnosti však např. na bazénu je při použití MK cena stejná jako dříve, ale pro návštěvníky platící hotovostí se ještě zvedla zhruba o 12% - ze 70 na 80 Kč. U dětských karet se jedná o zvýšení z 35 na 45 Kč pro malé děti a z 35 Kč na 60 Kč pro děti 11-15 let.

Další údajné využití městské karty

Sběrný dvůr

Podle informací z Tepvosu se uvažuje o omezení vstupu do sběrného dvora jen na městskou kartu. To povede pouze ke dvěma důsledkům:

Obyvatelé UO a okolí, kteří si kartu nepořídí:budou vozit nepořádek do okolních lesůbudou si kartičku půjčovat… takže přínos naprosto nulový, nebo spíše záporný

Městská knihovna

V městské knihovně je zaběhnutý systém, který není kompatibilní s městskou kartou a propojení obou systému by představovalo, pokud je vůbec možné, značné náklady. Pokud je mi známo, s knihovnou nikdo přechod na městskou kartu neprojednal,

Parkování

Jak už bylo uvedeno výše, měsíční pronájem 106 620 + provozní náklady.

Zpoplatněny budou následující úseky (čerpáno z oficiálních údajů města)

ul. Dělnická u MŠul. Dělnická u ZŠNa Štěpniciul. Hakenovaul. KostelníNáměstíul. Čs. armády - Parkoviště u nemocniceul. Dělnická u poliklinikyul. Dělnická - vojenská správaul. Smetanova za úřadem práce / LŠUul. Čs. armády - domov mládežeul. Smetanova - náměstí ???Další výhody

Na stránkách městské karty se mluví vágně o jakýchsi výhodách a slevách, které však nejsou nikde specifikované a nejsou předmětem dodávky nového systému.

Shrnutí

Firma Tepvos, vlastněná městem, vydala 1 194 875 Kč bez DPH za systém městské karty. Když k tomu připočteme roční náklady 98 133 Kč za servis a 1 066 200 Kč za pronájem parkovacího systému a zpoplatnění parkování v místech, kde se dosud neplatilo (např. před nemocnicí), zůstává otázkou, jaký smysl celá městská karta vlastně má a kdo z ní bude mít prospěch - podle našeho názoru to nejsou ani město, ani návštěvníci, ale pouze dodavatelská firma.

Doplnění 11.9.2013: domníval jsem se, že jde o pronájem parkovacích automatů, ve skutečnosti jde o splátky formou pronájmu, takže po zaplacení zhruba 6 milionů se parkovací systém stane majetkem Tepvosu - omlouvám se za nepřesnou informaci.

Smlouva o dílo s dodavatelem obsahuje další skryté náklady: Turnikety a branky nebyly součástí dodávky městské karty a nový systém využívá námi instalované turnikety. Tepvos s námi nejednal o servisu těchto turniketů naší firmou. Turnikety jsou v provozu 10-13 let bez výměny opotřebovných částí. Zde se tedy mlčky předpokládá, že při jakékoliv poruše turniketu bude třeba koupit turnikety nové, což bude další nemalá částka, kterou bude Tepvos (potažmo město) muset zaplatit. Tepvosu je tato skutečnost známá a zřejmě s ní mlčky počítá.

Pro návštěvníky sportovišť přináší nová karta vyšší ceny za kartu, vyšší ceny za bazén a zpoplatnění parkovacích míst, kde se dosud neplatilo. Takto nějak si nepředstavuji službu města občanům.

Pod čarou

Při výběrovém řízení na systém, který má nahradit stávající systém by se dalo očekávat, že nový systém bude funkčnější, lepší, úspornější, spolehlivější a že bude vybrána firma s dostatečnou zkušeností v oboru. Na webových stránkách dodavatele není v seznamu referencí uveden ani jeden sportovní areál podobný ústeckému, který by vybraná firma realizovala.

Tomu odpovídají i zkušenosti s uvedením do provozu: Snímače u vstupů některé karty vůbec nečetly a bylo třeba vydávat jinou kartu. Po načtení čipu trvá v porovnání s naším systémem podstatně delší dobu, než je karta ověřena a povolen vstup turniketem. Firma prohlásila, že pracuje na zrychlení - takže byl dodán v podstatě jakýsi polotovar. O tom svědčí i to, že až do 1.12.2013 běží podle smlouvy systém ve zkušebním provozu. U aquaparku se bude jednat o zkušební provoz po celou první sezonu. Opravdu vybral Tepvos nejlepšího uchazeče s hotovýma funkčním systémem ?

Systém byl zprovozněn na poslední chvíli, takže ještě 31.8.2013, tj. 2 dny před jeho spuštěním, bylo potřeba vložit platbu na kartu pomocí našeho systému.

Použitý zdroj informací

"Detail zakázky - Dodávka systému městské karty pro město Ústí nad Orlicí

Jaromír Junek, ID system s.r.o. Ústí nad Orlicí

(převzato z http://www.idsystem.cz/mestskakarta/)

Vyjádření k tvrzení p. Junka společnosti Tepvos

Vyjádření k tvrzení p. Junka ze společnosti ID systém s.r.o. uveřejněných na www.idsystem.cz

Historie odbavovacího systému:

odbavovací systém firmy ID systém zde skutečně funguje 13 let. Z pohledu provozovatele sportovních zařízení však není v žádném případě bezproblémový tak jak je popsáno. Skutečností je, že máme problémy se zůstatky finančních hotovostí na kartách, kdy se zákazníky řešíme reklamace a nesrovnalosti v konečném stavu jejich účtu. My sami nejsme schopni na tyto reklamace odpovědět, protože do systému se může podívat pouze p. Junek. Zde nastává první velký problém – na jakékoliv naše požadavky a reklamace není prakticky žádná odezva, resp. až po značně dlouhé době (v řádu měsíců).

Dalším velkým problémem z našeho pohledu provozovatele je platnost karet, kde sice deklarujeme platnost 2 roky, ale pokud si ji zákazník pořídí v prosinci, skutečná platnost je 13 měsíců. Po skončení doby platnosti karty by měl případný zůstatek propadnout Tepvosu, což nechceme, proto jsme několikrát bezúspěšně řešili prodloužení platnosti končících karet. V loňském roce se nám podařilo dohodnout prodloužení platnosti tak, aby karty bylo možné dočerpat alespoň na KPB.  Stížnosti na končící karty (platnost pouze 2 roky), byli veliké a bohužel se od otevření bazénu a spuštěním tohoto systému neuklidňovali. Jenom pro ilustraci – skutečná cena za výměnu systému (675 tis. Kč) je nižší než nedočerpaný zůstatek k 31. 12. 2012 na končících kartách.

Systém je možná šitý na míru, ale to je proto, že provozně se musíme přizpůsobovat my jemu, místo logicky opačného postupu. V žádném případě neumožňuje variabilní reakci na různé akce, slevy, požadavky zákazníků s hromadnými vstupy apod.  Věříme slovům p. Junka, že by bylo možné jej rozšířit, ale i on sám připouští, že za cenu velkých nákladů, srovnatelných se zavedením nového systému, který je technicky o několik úrovní výše.

Asi největším problémem je komunikace (nebo spíše nekomunikace) ID systému. Na jakékoliv naše požadavky zaslané e mailem nebo pokusy o telefonické kontakty nereagují nebo s velkým zpožděním. Našim lidem to způsobuje velké potíže jak v jejich práci, tak i v komunikaci se zákazníky.

Z informací poskytnutých p. Junkem to vypadá jako, že oni se snaží nám maximálně vyjít vstříc, ale opak je pravdou. O servisní smlouvu jsme za poslední dobu žádali několikrát, protože jsme neměli žádnou smluvní jistotu, že služby nutné k provozu systému nám budou poskytnuty a nevěděli jsme ani v jaké ceně – tzn. byli jsme čistě závislí na jejich vůli.

Níže ještě uvádíme některé nedostatky vstupního systému společnosti ID systém:

Karta byla vydávána anonymně, takže při její ztrátě bylo téměř nemožné ji zablokovat a převést nevyčerpaný zůstatek na kartu novou.

Po zakoupení nelze kartu převést do jiné cenové hladiny. Takže pokud si návštěvník zakoupil identifikační kartu v cenové hladině DOSPĚLÍ a během její platnosti se stal „seniorem" nešlo tuto kartu do nové cenové hladiny převést.

Neumí řešit vstup více osob na jednu kartu (rodina) i s evidencí jejich příchodu a odchodu do zařízení.

Neumí statistické a vyhodnocovací funkce (četnost návštěv jednotlivých skupin, četnost návštěv na kartu, karty s největším obratem apod.).

Neumí možnost jednorázového vstupu bez nutnosti nákupu identifikační karty.

Neumí umožnit bonusový vstup zdarma se záznamem do vstupního systému – takže jsme návštěvníky pouštěli do zařízení brankou – jejich počet jsme zaznamenávali ručně pouze na papír, při takovém to způsobu nemáme žádné statistické vyhodnocení – kolik návštěvníků akci využilo, kteří (studenti, senioři, děti atd.)

A mohli bychom ještě pokračovat.

Zavedení městské karty:

o zavedení systému městské karty jsme ID systém informovali po ukončení výběrového řízení, kdy jsme s nimi projednávali  možnosti převodu dat mezi oběma systémy. Do doby než bude jasno o dalším vývoji jsme neměli důvod nic zveřejňovat, protože jsme netušili jaká bude podoba nabídnutých technických  řešení a zda k realizaci nakonec dojde.  Ve VŘ bylo postupováno přesně podle ZVZ, tj. zveřejnění ve věstníku, aplikaci Softender a navíc na našich webových stránkách. Zákon o zadávání veřejných zakázek nejen, že nám neukládá informovat jakéhokoliv uchazeče o vypsání výběrové řízení, on nám to přímo zakazuje a to z důvodu zvýhodňování.

Tvrzení o zadávacích podmínkách na míru vybranému uchazeči je čistá lež (mj. jsme do doby předložení nabídek neměli o existenci firmy IVAR ani ponětí). Zadávací podmínky jsme tvořili podle našich jasně definovaných požadavků a zkušeností bazénů a aquaparků z jiných měst.

Čísla uváděná p. Junkem jsou sice pravdivá, ale jejich interpretace je více než zkreslující. Abychom o nich mohli seriózně diskutovat, je nutné se podrobně seznámit s obsahem smluv (veřejně přístupných) a nikoliv pouze vytrhnout ceny z celkového smluvního rámce. Popis nájmu parkovacího systému je naprosto nepřesný. Autor stránky zjevně nepochopil (nebo nechtěl pochopit), že se jedná de facto o koupi technologie na splátky formou nájemného a že žádné další  provozní náklady nebudou.

Turnikety jsme použili stávající právě z důvodu úspory investičních nákladů. Předpokládali jsme, že servis může provádět ID systém i nadále, ale zajišťujeme i alternativní servisní firmu pro případ, že bychom se nedohodli. Argument, že zvýšíme cenu o výměnu turniketů je naprosto zcestný. Turnikety budou časem vyžadovat buď repasi nebo výměnu z důvodu opotřebení bez jakéhokoliv vlivu systému, který je ovládá. Museli bychom to tedy provést i v případě zachování odbavovacího systému firmy ID systém, pouze bychom to museli koupit od nich. Nyní můžeme udělat výběrové řízení na dodávku turniketů samostatně a dodavatel může být kdokoliv.

Stejně tak je nepřesné uvedení nákladů na zavedení nového systému. V rámci jeho instalace  došlo k celkové obnově hardwarového vybavení. Stávající výpočetní techniky byla již na pokraji doby životnosti a její časté výpadky nám způsobovaly nemalé obtíže. Ve stejném stavu se nacházelo i další HW vybavení – tiskárny, čtečky čárových kódů, zálohovací zdroje. Často jsme byli nuceni, kvůli výpadkům HW, různě přenášet techniku mezi jednotlivými středisky. Z těchto důvodů by nejpozději v příštím roce byla nutná celková obnova HW, která by se prováděla postupně, různými počítači, dle aktuální nabídky trhu. Domníváme se, že takováto komplexní obměna HW, kdy jsou všechny stanice osazeny stejnými PC, je z hlediska provozu a údržby počítačové sítě, nejlepší.

Na jednotlivých střediscích byly instalovány kompletní pokladní stanice, vybavené počítačem s dotykovým displejem a elektronicky ovládanou pokladní sestavou (doposud se používaly příruční přenosné pokladničky), usnadňující přehlednost a komfort obsluhy pokladní stanice.

Nově bylo vybaveno středisko skateparku, které doposud nebylo do našeho systému napojeno (používání papírových vstupenek).

V níže uvedené tabulce jsou uvedené náklady rozdělené na část hardwarovou (HW) a softwarovou (SW). V nákladech SW části jsou zahrnuty i vedlejší rozpočtové náklady a náklady na dopravu.

Skutečný rozdíl je tedy 676.155,- Kč za zavedení moderního systému odpovídající dnešní době. Jen pro srovnání náklady na zavedení odbavovacího systému firmy ID systém činily cca 2,5 mil. Kč (pro seriózní porovnání – vč. turniketů)

Vyjádření k některým tvrzením pana Junka:

tvrzení p. Junka: Systém byl zprovozněn na poslední chvíli, takže ještě 31.8.2013, tj. 2 dny před jeho spuštěním, bylo potřeba vložit platbu na kartu pomocí našeho systému.

TEPVOS: Ano je pravda, že ještě 31.8.2013 někteří návštěvníci vkládali na karty peníze. Ale důvod je takový, že tento den končila nabídka Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (příspěvek na plavání). Do 31. 8. 2013 byl otevřen Aquapark, takže nabití zmiňovaných karet vůbec nesouvisí se spuštěním nového vstupního systému – starý systém musí jet do poslední chvíle, a logické je, že je nový vstupní systém spuštěn se začátkem nové sezóny.

Bezhotovostní úhrada vstupného nejen pro uživatele karty, ale i pro jeho doprovod

tvrzení p. Junka: Na aquaparku a zimním stadionu dosavadní systém umožňoval použít 1 kartu pro libovolný počet návštěvníků.

TEPVOS: Ano to je pravda, ale i tak si příchozí skupina nebo rodina, musela zakoupit jednu identifikační kartu 20 Kč, kterou už třeba nikdy nevyužila. V těchto případech jsme dostávali stížnosti, že jsme nepřátelští vůči cizím návštěvníkům.

tvrzení p. Junka: Na bazénu musel mít každý návštěvník svoji kartu kvůli měření doby pobytu v bazénu, tomu se ale nevyhne ani nový systém.

TEPVOS: Také pravda, ale náhodný nebo jednorázový návštěvník si v tuto chvíli nebude muset zakoupit identifikační kartu za 20 Kč, ale dostane čip, na zálohu 50 Kč. Pokud se majitel městské karty rozhodne pozvat kamaráda do KPB, může platba jeho vstupu proběhnout přes jeho městskou kartu. Nejdelší sezónní provoz má krytý plavecký bazén a tlak na rodinné vstupné a hromadné slevy byl na tento provoz ze strany veřejnosti veliký.

tvrzení p. Junka: Současné identifikační kartičky s platností na 2 roky stály 20 Kč. Nová městská karta stojí 100Kč (nebo 150Kč v provedení hodinky). Tuto částku zaplatil uživatel dosavadního systému za 10/15 let. Navíc měl možnost na bazénu si čip pouze půjčit oproti záloze, takže neplatil nic navíc.

TEPVOS: Ano návštěvník zaplatí za novou kartu více, ale její platnost je prakticky neomezená. Dále čerpá výhody za nabití a vstupy např. do KPB má výrazně levnější. Navíc se jedná o kartu magnetickou, tzn. o několik úrovní výše než je současná s čárovým kódem

tvrzení p. Junka: Nabízeli jsme v minulosti Tepvosu rozšíření čipů i na další sportoviště, ale Tepvos neprojevil zájem.

TEPVOS: Toto je čistá lež. Na téma rozšíření používání čipů jsme s ID systém jednali. Při osobním jednání dne 21. 3. 2012 nám bylo sděleno, že pokud chceme rozšířit čipy, ID systém nemá o další spolupráci zájem z důvodu ztráty příjmů z prodeje identifikačních karet, což se při zaručené ročním tržbě cca 150.000,- Kč dá pochopit.

tvrzení p. Junka: V případě ztráty nebo poškození karty si u dosavadního systému uživatel zaplatil 20 Kč, nyní to bude 100/150 Kč.

TEPVOS: To není pravda, za ztrátu karty a převedení částky na novou katu bylo zpoplatněno – 100 Kč. Při ztrátě nové karty ji však lze zablokovat a zůstatek převést na novou kartu.

tvrzení p. Junka: Platnost nové městské karty je jeden rok od poslední manipulace s kartou (tj. dobití nebo platba kartou).Pokud tedy rok kartu nepoužijete, budete si muset koupit novou, za 100/150 Kč.

TEPVOS: Není pravda. Karta je platná jeden rok od nabití (např. od 5.9.2013 do 5.9.2014) a potom stačí zajít na pokladnu, jakéhokoliv sportoviště a kartu bude znovu aktivována. Navíc platnost karet  posuneme na 2 roky od posledního nabití. Toto je opatření proti nárůstu „mrtvých" karet v systému. Na rozdíl od systému současného však můžeme kdykoliv kartu, pokud nebude poškozena, znovu aktivovat a hlavně můžeme to udělat sami, bez nutnosti spolupráce s dodavatelem systému.

tvrzení p. Junka: Použití městské karty je prezentováno jako zvýhodněné vstupné. Ve skutečnosti však např. na bazénu je při použití MK cena stejná jako dříve, ale pro návštěvníky platící hotovostí se ještě zvedla zhruba o 12%. ze 70 na 80 Kč.

TEPVOS: Ano, ale to souvisí s plánovaným a nevyhnutelným zdražením služeb, ke kterému by muselo dojít, pokud by se ztráta sportovišť neměla zvyšovat. Delší dobu jsme drželi ceny na současné úrovni a to i přes zvyšující se daňové zatížení (DPH), legislativní nároky na provoz (UV lampy), zvyšování vstupních nákladů apod.

tvrzení p. Junka: U dětských karet se jedná o zvýšení z 35 na 45 Kč pro malé děti a z 35 Kč na 60 Kč pro děti 11-15 let.

TEPVOSNení pravda. Děti do 3 let neplatí vůbec a navíc o jejich průchodu budeme mít záznam v systému – důležité pro statistiku návštěvnosti, výměnu vody atd.

Děti od 4 let do 10 let – Došlo ke zdražení ze 35 Kč na 40 Kč pro MK, ale tito návštěvníci nemusí mít vlastní MK (rodiče nemusí stále hlídat jestli dítě má na své kartě dostatečnou finanční hotovost)

Děti 11 let – 15 let (ŽÁCI) na MK 50 Kč / jednorázový vstup 60 Kč. Toto je nová kategorie. Děti nad 140 cm platili do června 2013 cenu vstupu jako dospělé osoby. V září jsme zaplatili panu Junkovi za přidání nové služby STUDENT kolem 7500 Kč. Takže jsme těmto návštěvníků zlevnili vstup ze 70 Kč na 60 Kč. A nyní budou platit na MK ještě o 10 Kč méně.

Studenti do 26 let – na MK 60 Kč / jednorázový vstup 70 Kč.

Senioři nad 62 let – pro tuto skupinu návštěvníků došlo k zlevnění vstupného při použití MK z 60 Kč na 50 Kč. Takže majitelé MK si polepší a ti co si kartu nepořídí tak zůstali na stejné ceně.

Obecně platí, že systém vstupného a slev je velmi variabilní, takže pokud zjistíme, že jsme někde něco nastavili špatně nebo přehlédli, můžeme to velmi rychle upravit, ale hlavně sami, bez nutnosti zásahu kohokoliv jiného.

Sběrný dvůr

tvrzení p. Junka: Podle informací z Tepvosu se uvažuje o omezení vstupu do sběrného dvora jen na městskou kartu. To povede pouze ke dvěma důsledkům…

TEPVOS: Karta může sloužit jako vstupní identifikační medium pro vstup na sběrný dvůr, pro omezení vstupu obyvatelům, kteří nehradí poplatek v Ústí. V budoucnu právě díky tomu může dojít k dohodě s okolními obcemi, aby za své občany přispívali nikoliv paušálně, ale podle skutečnosti. V opačném případě platí obyvatelé Ústí nad Orlicí ukládání odpadu i občanům z okolních obcí.Pokud bude chtít občan UO pouze vstup na sběrný dvůr, obdrží kartu zdarma. Nepůjde ji však nabíjet jako elektronickou peněženku, pokud to bude chtít v budoucnu učinit, bude muset poplatek zaplatit.

Městská knihovna

Tvrzení p. Junka: V městské knihovně je zaběhnutý systém, který není kompatibilní s městskou kartou a propojení obou systému by představovalo, pokud je vůbec možné, značné náklady. Pokud je mi známo, s knihovnou nikdo přechod na městskou kartu neprojednal.

TEPVOS: Vytrženo z kontextu celkové informace. Městská knihovna byla uvedena pouze jako příklad možného využití se zdůrazněním „možnosti rozšíření". Technicky to lze, je to pouze otázka posouzení zda má smysl.

Pod čarou

tvrzení p. Junka: Při výběrovém řízení na systém, který má nahradit stávající systém by se dalo očekávat, že nový systém bude funkčnější, lepší, úspornější, spolehlivější a že bude vybrána firma s dostatečnou zkušeností v oboru. Na webových stránkách dodavatele není v seznamu referencí uveden ani jeden sportovní areál podobný ústeckému, který by vybraná firma realizovala.

TEPVOS: Firma Ivar, a.s. možná nemá reference na svých webových stránkách, ale my osobně jsme se informovali a navštívili některé bazény, kde provozují jejich systém a jsou s ním velice spokojeni. Např. SARÉZA OSTRAVA, FLOŠNA Hradec Králové (provozovatel Správa nemovitostí Hradec Králové). Podle informací, které jsme získali se jednoznačně jedná o funkčnější, lepší a spolehlivější systém.

tvrzení p. Junka: Tomu odpovídají i zkušenosti s uvedením do provozu: Snímače u vstupů některé karty vůbec nečetly a bylo třeba vydávat jinou kartu. Po načtení čipu trvá v porovnání s naším systémem podstatně delší dobu, než je karta ověřena a povolen vstup turniketem. Firma prohlásila, že pracuje na zrychlení – takže byl dodán v podstatě jakýsi polotovar. O tom svědčí i to, že až do 1.12.2013 běží podle smlouvy systém ve zkušebním provozu. U aquaparku se bude jednat o zkušební provoz po celou první sezonu. Opravdu vybral Tepvos nejlepšího uchazeče s hotovýma funkčním systémem?

TEPVOS: Můžeme doložit nejméně padesát problémových karet (za dobu na KPB od září 2012), kdy Identifikační karty – jsou např. mínusové což by neměl současný systém vůbec dovolit, karty nefungují – nejsou čitelné (naposledy 14 karet  používaných na KPB, které nefungovali na Aquaparku, na jejich kontrolu a opravu jsme čekali 14 dní, jelikož pan Junek byl na dovolené a vysvětlení proč nefungovali – žádné!

Nebyl dodán žádný polotovar, ale systém, který běží např. v Ostravě na bazénu, kde je přes 20 středisek a všude je možné kartou platit např. i občerstvení. Jedná se o složitý sofistikovaný systém, takže je logické, že jeho zavádění nějakou dobu trvá a je k tomu nutný zkušební provoz, který doladí detaily a ověří jeho funkčnost. Jsem přesvědčen, že ani ID systém by nebyl schopen nainstalovat během jednoho dne svůj systém a prohlásit, že vše bezchybně funguje.

Kdykoliv jsme schopni při seriózní diskusi a argumentaci obhájit svůj postup při realizaci tohoto projektu. Velmi těžce se však reaguje na dohady, domněnky, lži a polopravdy. Pro svá tvrzení o Opencard nemá p. Junek žádné důkazy, on je totiž ani mít nemůže a to z prostého důvodu – k jednání, ze kterých nás obviňuje, totiž nedošlo.

(převzato z http://tepvos.cz/sprava-spolecnosti/vyjadreni-k-tvrzeni-p-junka/)